23.06.2024

Бізнес план підприємства готовий на українській мові: Бізнес план — скачати готовий зразок, приклади

Бізнес план — скачати готовий зразок, приклади

Бізнес план є невід’ємною частиною створення своєї справи. Якщо у Вас виникла бізнес ідея, то наступним етапом для втілення цієї комерційної ідеї в життя має бути бізнес-план.

Детальніше про визначення що таке бізнес план обов’язково прочитайте в публікації Бізнес план це.

Отже, панове бізнесмени, як Ви вже зрозуміли наш сайт спеціалізується на бізнес планах, як одного з головних частин при утворенні підприємства. Тут легко знайдете, як готовий бізнес план, так і зразок чи приклад успішного бізнес плану в тому числі на українській мові, дізнаєтесь як повиннне здійснюватися бізнес-планування на підприємстві, що таке ефективний бізнес-проект компанії, а також які існують критерії оцінки його ефективності. Ці проекти для створення бізнесу можна скачати безкоштовно.

На кожній сторінці ресурсу є корисні посилання на публікації бізнес планів. Нижче пропонуємо бліц-огляд основних розділів сайту biznes plan.

Готові бізнес плани

Знайти готовий бізнес план для кафе, магазину чи піцерії – велика удача. Це Вам не зразок, який потрібно додатково написати.

Далі подано перелік кращих нових бізнес планів:

 1. Готовий бізнес план на прикладі ресторану Софія (рос.)
 2. Готовий бізнес-план ресторану Софія українською
 3. Бізнес-план пекарні JJB
 4. Бізнес план суші бару

Переглянути і скачати всі готові бізнес-плани без проблем в розділі Бізнес план готовий.

Зразки і приклади бізнес планів

Зібрані приклади бізнес-планів для малого та середнього бізнесу. Всі бізнес плани можна скачати безплатно і використовувати, як зразок для створення власної справи з нуля.

 1. Бізнес план магазину продуктів зразок
 2. Бізнес план піцерії
 3. Бізнес план відкриття магазину одягу
 4. Бізнес план автомийки — зразок

Всі зразки і приклади проектів:

Скачати бізнес плани

Список з бізнес планів, які дозволено скачати та користуватися, щоб не складати проект підприємства своїми руками:

 1. Скачати готовий бізнес план ресторану Софія на українській мові
 2. Скачать готовий бізнес-план ресторану «София» (російською)
 3. Скачати бізнес план сауни

Всі плани, які доступні для завантаження – Бізнес план скачати.

Бізнес план українською

Не так просто знайти в мережі Інтернет бізнес-план на українській мові. У нас це легко. Ось декілька з них:

 1. Бізнес план кафе — зразок українською
 2. Готовий бізнес-план ресторану Софія українською
 3. Бізнес-план пекарні JJB
 4. Бізнес план виробництва піноблоків
 5. Бізнес план магазину продуктів зразок
 6. Бізнес план перукарні в Україні

Усі бізнес проекти для відкриття організації українською – Бізнес план на українській мові.

Якщо ви хочете правильно зробити бізнес план для компанії своїми силами, а не скачати його готовий варіант чи приклад, то в цьому допоможе стаття Як скласти бізнес план.

Бізнес – план інноваційного проекту

Бізнес-план інноваційного проекту є головним документом, який у стислій форми презентує проект та містить його обґрунтування, що дозволяє інвесторам оцінити ефективність інвестицій. Загалом, недооцінка важливості бізнес-планування або поверхове ставлення до нього є достатньо розповсюдженою помилкою не тільки в інноваційному підприємництві. Наслідком такого хибного ставлення є породження ілюзій щодо можливостей та перспектив проекту, відсутність чіткого уявлення щодо етапів його реалізації, недооцінка ризиків, неготовність менеджерів, що займаються реалізацією проекту до непередбаченого розвитку подій та в кінцевому підсумку крах надій та вкладених ресурсів.  Отже, головним завданням бізнес-плану є надати цілісну, системну, науково обґрунтовану оцінку проекту.  При цьому для різних суб’єктів він виконує різні функції: для інвестора – це інструмент оцінки ефективності вкладення капіталу; для підприємця – програма дій щодо  реалізації проекту; для державних органів – засіб регулювання та контролю відносин у відповідній сфері. Розробка бізнес-плану дозволяє спрогнозувати та заздалегідь спланувати різні варіанти конкурентної стратегії підприємства тобто здійснювати сценарне планування. Також, важливою рисою планування є можливість порівнювати заплановані або прогнозні показники діяльності з реальними. 

Слід зауважити, що не існує єдиної методики складання бізнес-плану, проте у світовій практиці найбільш розповсюдженими є методики UNIDO  (The United Nations Industrial Development Organization – Організація ООН щодо промислового розвитку), методики запропоновані ЄБРР та TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States – Технічна допомога для країн СНД). Слід пам’ятати, що конкретний інвестор може запропонувати свою методику, в залежності від специфіки його роботи, проте всі методики мають спільні головні розділі і можуть відрізнятися за логікою подання інформації та більш детальним розкриттям деяких розділів, важливих з точки зору інвестора. 

Також, інвестор може оцінювати стан інноваційної розробки за класифікатором IRL (Innovation Readiness Level), який складається з наступних рівнів:

 • IRL 1: винахід або команда з ідеєю;
 • IRL 2: аналіз комерційних перспектив;
 • IRL 3: експериментальне дослідження;
 • IRL 4: розробка основних технологій; бізнес-план;
 • IRL 5: проектна підтримка конструювання і проектування;
 • IRL 6: тестування прототипу системи;
 • IRL 7: обмежене виробництво; повністю укомплектована бізнес-команда;
 • IRL 8: можливість переходу до повномасштабного виробництва і розповсюдження;
 • IRL 9: повністю готовий бізнес з відповідною інфраструктурою і персоналом. 

Перши 3 рівня належать до наукової фази, рівні з 4 по 6 – це  технологічна фаза, з 7 по 9 є бізнес-фазою.   Зрозуміло, що чим вищий рівень інноваційного процесу, тим вищі шанси компанії знайти зацікавленого інвестора. 

Далі розглянемо головні умови за яких потенційний інвестор може погодитись на фінансування проекту або стартапу (start up – (починати, запускати), компанія,  яка утворюється для реалізації інноваційної ідеї).  

 1. Насамперед – це актуальна, затребувана місія, тобто проблема, яку стартап спроможній вирішити.  
 2. Навіть венчурний інвестор не буде вкладати кошти в проекти з занадто високим рівнем ризику. Отже проект повинен гарантувати вирішення поставленого завдання, тобто бути достатньо визначеним, чітким.
 3. General Due Diligence – процедура комплексної, поглибленої перевірки об’єкту інвестування, яка здійснюється інвестором та складається з дослідження всіх аспектів діяльності компанії, включаючи юридичні, фінансові питання, менеджмент, кадровий склад, позиціювання компанії на ринку. При цьому перевірка складається з двох блоків. До першого блоку відносяться чинники які впливають на досягнення необхідного, очікуваного від проекту результату, до другого блоку фактори, що негативно впливають на успіх проекту. Головною метою інвестора при здійсненні такого аналізу є створення цілісного портеру стартапу. При цьому увага приділяється не тільки об’єктивним даним, а й суб’єктивним чинникам, таким як психологічна характеристика членів команди, історія їх професійної діяльності, особисті досягнення. 
 4. Важливим моментом є можливість вільного виходу інвестора з проекту. Це пов’язано з тим, що у разі негативного розвитку подій інвестори, з метою повернення інвестицій, можуть вимагати продажу компанії або її виходу на IPO (Initial Public Offering – процедура первинного публічного розміщення акцій компанії), що для невеликих компаній є доволі проблематичним, оскільки підтримка статусу акціонерного товариства вимагає достатньо суттєвих фінансових витрат. 

Досвід вдалих інноваційних проектів свідчить, що при бізнес-плануванні ініціатори стартапу виходили з принципу самоокупності, тобто застосовували обережний підхід з акцентом на кошти, які самостійно заробляє компанія. Важливим позитивним моментом такого підходу є стимул до максимального ефективного використання наявних ресурсів, в тому числі шляхом ретельного планування, а також відсутність ризиків пов’язаних з залученням кредитних коштів. У свою чергу така позиція компанії привертає увагу як інвесторів, так і банківських кредиторів та надає можливість залучати зовнішні фінансові ресурси на вигідних умовах.

У цьому зв’язку, цікавою є інформація щодо структури фінансування інноваційних проектів в Європейських країнах. Так, левову частку серед інвесторів займають бізнес – ангели (71%), венчурний капітал (24%), краудінвестинг – новий, стрімко зростаючий вид фінансування здебільшого за рахунок фізичних осіб (5%). 

Розглянемо розповсюджені помилки ініціаторів стартапу, які можуть негативно вплинути на рішення інвесторів щодо фінансування проекту. 

 • Автори бізнес-плану повинні враховувати в ньому декілька прогнозованих варіантів розвитку проекту. Бізнес-ангели або венчурні фонди, як слід зацікавлені у зростанні компанії, тому занадто стриманий, консервативний прогноз не буде стимулювати їх до вкладання коштів. Проте, на вітчизняному ринку банківського кредитування, консервативний прогноз має більше шансів на погодження.
 • Обіцянки авторів бізнес-плану стосовно стовідсоткової доходності капіталу швидше за все будуть скептично сприйняті інвестором, що також буде підставою для сумнівів щодо обґрунтованості фінансового плану та розрахунку ризиків.
 • І навпаки, компанія яка збирається зайняти лише 5% певного сегменту ринку буде сприйматися власником капіталу як пасивна  та  така, що не має потенціалу для росту.
 • Інвестори віддають перевагу проектам, які вже реалізують свою продукцію (послуги), а не тільки заявляють, що їх товари або послуги потрібні ринку. 
 • Якщо у бізнес-плані відсутній аналіз конкурентного середовища, а його автори вважають, що конкурентів просто не має, інвестори здебільшого  вважатимуть такий проект фіктивним.                   

    Стандартними розділами бізнес-плану є:

 1. Резюме, історія компанії, ініціатори проекту, головні завдання, місія. 
 2. Характеристика продукції компанії або послуг.
 3. Стислий опис технологій (науково-технічних розробок), процесу виробництва (надання послуг) та  ризик їх старіння.
 4. Аналіз ринкової кон’юнктури, конкурентного середовища та перспектив росту.
 5. Маркетинговий аналіз та стратегія, план продажів.
 6. Фінансовий аналіз, оцінка грошового обороту та прибутку.
 7. Топ-менеджмент, власники, організаційна структура, професійна характеристика, плани щодо найму персоналу.
 8. Способи інвестування та шляхи виходу інвесторів з проекту.    
 9. Аналіз ризиків.

Важливим моментом є мова бізнес-плану, вона повинна бути зрозумілою перш за все для інвестора, адже у більшості випадків він не є фахівцем в сфері технологій. Тому не слід використовувати технічний сленг або захаращувати текст складними науковими реченнями та формулами.

Відносно обсягу бізнес-плану не існує єдиного стандарту, проте на практиці в середньому він складає 30 сторінок, отже бізнес-план не повинен бути дисертацією. Закордонні інвестори взагалі віддають перевагу стислим проектам на 15-20 сторінок.

Досить важливим моментом, який часто недооцінюється засновниками  сатрапів є резюме бізнес-плану. Проте для інвестора цей презентативний  розділ є своєрідним індикатором, який вказує на доцільність подальшого вивчення проекту. Резюме повинно мати обсяг не більше двох сторінок та містити головну інформацію щодо інноваційного проекту.  

Слід зауважити, що не існує єдиного стандарту складання бізнес-плану. Перш за все, такий план потрібен відповідати вимогам того суб’єкта інноваційної діяльності від рішення якого залежить реалізація проекту.  Проте не заважаючи на важливість планування та обґрунтування інноваційної ідеї, перш за все слід пам’ятати, що в кінцевому підсумку інвестор дивиться Вам в очі, розуміючи чи спроможні Ви реалізувати красиві малюнки на сторінках бізнес-плану.

Список використаних джерел.

 1. Кочиева А.К. Специфика составления бизнес-плана инновационного проекта. // Проблеми економики и менеджента  № 7(59), 2016. URL:  https://ideas.repec.org/a/scn/032872/16873123.html.
 2. Інноваційний менеджмент /  Скрипко Т.О. – К.: Знання, 2011.
 3. Учебное пособие по дисциплине «Коммерциализация инноваций» /Т. Н. Кашицына, Е.С. Никишина; Владим.гос. ун-т. – Владимир : Изд-во Владим.гос. ун-та, 2011. – 64 с.
 4. Майданик Л. Поняття та механізм комерціалізації інтелектуальної власності в праві Україні. // Юридична Україна № 7, 2014.   URL:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua
 5. http://ncic.su/news/32/18/kapitalizatsiya/d,ncic.

Скачати бізнес план на українській мові — Ru-Trade — Финансы, Трейдинг и Инвестиции

Скачати бізнес план на українській мові

Бизнес план на українській мові. Скачать
Пелих А.С. — Бизнес-план или как организовать собственный бизнес. [2003, PDF]. Как организовать собственный бизнес? С чего начать? Какому виду …
knigi.tr200.ru/

Бізнес план на відкриття перукарні
Тема: Бізнес план на відкриття перукарні. Тип: Бізнес-план. В работе есть: план, таблицы более 10 шт., приложения 1 шт. Мова: український. Розмістив …
coolreferat.com/

Бізнес план по вирощуванню грибів | Реферат українською …
Цікавить український реферат на тему: Бізнес план по вирощуванню грибів? Скачайте безкоштовно цей реферат українською мовою.

Вузи України …
referat.parta.ua

Бізнес-план підприємства Піцца+ : Безкоштовні оригінальні …
Ділова мова та діловодство … Українська мова … Мета розроблення бізнес- плану – планування господарської діяльності … Складанню бізнес-плану передує визначення цілей власного бізнесу загалом і бізнес-плану зокрема.
studentu5.com/index.php?work=1359

скачати бізнес план українській мові безкоштовно — Скачать …
скачати бізнес план українській мові безкоштовно Nero Multimedia Suite 10 — універсальний мультимедійний сверток для запису, редагування відео та …

art-download.org/

Бізнес план на українській мові :: Файл выложил Сhеzz …
Скачать «Бізнес план на українській мові» бесплатно. Скачать «Бізнес план на українській мові» бесплатно · Administrator #4 · 05.06.2011 …
testing.spbu.ru/uflvplayer/bznes-plan-na-ukransky-mov.html

Бізнес-план (на прикладі приватної фірми) — скачать безплатно …
Економіка (різне)
Бізнес-план (на прикладі приватної фірми) з предмету Економіка (різне) реферат, курсова, дипломна робіт українською безплатно. … Культури робочого місця, зовнішнього вигляду і особливо культури мови. На телефонні дзвінки …

referatua.org.ua

Ru.Trade — Биржевая торговля и Инвестиции на Финансовых рынках.

Бізнес-план ресторану «Leo» — презентация онлайн

1. Бізнес-план ресторану «Leo»

2. Описова частина бізнес-плану ресторану

• Призначення бізнесу: Відкриття ресторану на 75 
місць.
• Мета проекту: Надання якісних послуг 
громадського харчування для відвідувачів із 
середнім рівнем доходів.

3. Початковий капітал

Початковий капітал
• Кредит в розмірі 750 000 на 48 місяців.
• Спадщина в розмірі 500 000 грн.
Попит: Щорічно будується велика кількість офісних площ, 
працівники яких мають потребу в повноцінних бізнес-ланчах, та 
й ділові переговори зручно проводити за філіжанкою ароматної 
кави. По вечорах заклад може обслуговувати окремих 
відвідувачів і проводити банкети.
Маркетинг і збут: Реклама в ЗМІ, рекламні акції 
для співробітників компаній, розташованих у 
найближчих офісних будинках. Висновок 
договорів з керівниками різних організацій на 
корпоративне обслуговування їхніх 
співробітників.

6. Приміщення під ресторан.

• Для створення нового 
ресторану можна купити 
приміщення, а можна 
відкрити ресторан й на 
орендованих площах.
•  Перший варіант має наступні 
плюси: вкладення засобів у 
нерухомість — гарна форма 
інвестицій, і дане приміщення 
може стати заставою, якщо 
вам буде потрібно одержати 
кредит на розвиток свого 
бізнесу.

7. Виробнича частина бізнес-плану кафе

• Площа приміщення на 
75 посадкових місць 
повинна становити від 
350 кв.м.
• Приміщення буде 
розташовано в тій 
частині міста, де 
перебуває велика 
кількість гос. установ й 
офісів, банки, 
навчальні заклади й 
об’єкти культурного 
призначення.
Персонал
Посада
Кількість
Зарплата (міс.)
Зарплата (рік.)
Кухарі
              6
      1500 грн
      108 00  грн
Підсобні 
робітники
              3
      1100 грн
       39 600 грн
Адміністратор
              2
       2500 грн
       60 000 грн
Офіціант
              5
       1300 грн
        78 000 грн
Бармен
              2
        1300 грн
        31 200 грн
Керуючий
              1
        4000 грн
        48 000 грн
Бухгалтер
               1
        3000 грн
        36 000 грн
Прибиральниця
               2
        1100 грн
        26 400 грн
Усього:
               22
        35600 грн
        330 000 грн

9.

Устаткування. • Кухня: холодильна камера (2), плита (2), духовка, 
обробні столи (2), мийки (2) – 100 00 грн.
• Зала: барная стійка, столи, стільці, вішалки, 
муз. центр, телевізор – 150 000 грн.
• Оформлення інтер’єру – 100 000 грн.
• Посуд – 25 000 грн.
• Продукти. Вартість буде залежати від 
пропонованого меню.
Планований асортимент страв:
Ціна за 100 гр.
1. Салати — 9 видів
                від 7 до 25 грн
2. Закуски — 6 видів
                від 5 до 30 грн
3. Перші страви — 5 видів
                від 10 до 65 грн
4. Гарячі м’ясні страви — 6 видів
                від 10 до 50 грн
5. Гарніри до м’яса — 5 видів
                від 8 до 40 грн
6. Десерти — 12 видів
                від 10 до 45 грн
7. Напої — більше 40 видів.
                від 7 до 20 грн
Надалі асортимент страв планується розширювати.
Середній чек ресторану за день становить 600 грн
Щомісячний дохід — від  1 000 000 грн.

11. Збитки

Послуги
Кошти (рік)
    Реклама
                      10000 грн
    Налоги
                    50 000 грн
    Персонал
                    330 000 грн
    Устаткування і продукти
              від 8 000 000 грн
    Комунальні послуги 
              від 100 000
    Кредит
                 192 000 грн  
    Прибуток
               від 12 000 000 грн
     Чистий прибуток
               від 2 000 000 грн

12. Конкуренти

• Ресторан «Саванна»
• Ресторан «Mafia»

13. Дякую за увагу!!!!!!

Якщо скласти мовні сертифікати зі скасуванням премій для держслужбовців, виходить операція ворожих сил. Диверсія / ГОРДОН

Доки президент не вдарить по столу кулаком, ніхто не ворушиться, нічого не рухається з місця. Це дуже погано

– У вас великий досвід роботи в різних частинах світу, і вже протягом кількох років ви працюєте в Україні. Які враження?

 – Я працював у понад 20 країнах і можу сказати, що я ще не стикався з настільки сильними й розбещеними бюрократичними системами, які захищають свої корупційні інтереси. В Україні захисники своєї кишені юридично підковані, витрачають багато грошей і часу. Щойно починається якась реформа, одразу запускають комплексну систему дискредитації, знаходять лідерів думок, які виступають проти змін. Роблять усе, щоб підірвати імідж реформи від самого старту. Головне для них – не допустити змін. І навіть коли реформу провели, процесу дискредитації не припиняють.

У різних державах на проведення реформи витрачають часу удвічі-утричі менше. В Україні треба витратити багато енергії, нервів і кілька місяців (від шести до 12), щоб інституційно дійти до початку реформи, а потім іще стільки само, щоб її розкрити. У підсумку, якщо почати щось робити сьогодні, перші плоди люди відчують у строк від року до двох. І це погано, тому що в нас немає такої кількості часу. Реформи треба проводити швидко й ефективно: ухвалене рішення потрібно виконувати вже наступного дня. А місцева бюрократія звикла нічого не робити. Спочатку треба подумати, провести зустріч-другу, створити комісію, потім створити робочі групи, які мають зустрічатися з іншими різноманітними робочими групами. У підсумку це перетворюється на якийсь нездоровий нескінченний процес. І доки президент не вдарить по столу кулаком, ніхто не ворушиться, нічого не рухається з місця. Це дуже погано. Не має президент стукати щоразу по столу.

– На чому зараз сконцентрований офіс реформ?

– Ми написали закон щодо приєднання до електромережі, його ухвалив і підписав президент. Минуло перше читання реформи в архітектурній містобудівній сфері, яка була суперкорумпованою. Сподіваємося, до кінця жовтня законопроєкт ухвалять. Запущено новостворений орган ДІАМ, який кардинально змінює підходи в будівельній галузі.

Відбулося перше читання закону про надрокористування. 90% створених в офісі постулатів зареєстровано, вони пройшли комітетські слухання з питань зміни трудового законодавства. Сподіваюся, їх ухвалять. І є 16 проєктів законів, зареєстрованих у парламенті, і приблизно 40 проєктів про зміни в закони.

Серед наших досягнень – урегулювання ситуації з реєстром моряків. Ми боролися протягом пів року, щоб скасувати процедуру, коли сумнівні діячі продавали квитки 150 тис. моряків. Реформа триває.

Ми продовжуємо також роботу щодо податків на виведений капітал, що дуже важливо для української економіки. Працюємо щодо фонду оплати праці, щоб разом зі зниженням податків створити привабливіші умови для роботи.

На Нацраді реформ було презентовано й підтримано акт економічної свободи підприємництва, який вносить нові важливі принципи управління держсектором. Там є багато важливих постулатів для бізнесу. Наприклад, не можна закривати підприємства без рішення суду, не можна прийти і позапланово перевірити організацію. Окрім того, певну частину функцій контролю держава передає третім особам. Наприклад, в архітектурно-містобудівному законі передбачили авторизованих третіх осіб, які проводитимуть контроль якості будівництва і приймання в експлуатацію. Такі самі підходи мають бути в багатьох інших галузях.


Цхакая: Якщо міністр у своїй галузі не вірить, що можна її змінити, як у це має повірити громадянин України? Фото: Офіс простих рішень та результатів / FacebookБагато законів і підзаконних актів, які мають змінити підходи і принципи ліцензування, надання дозволів, акредитації, сертифікації, мовчазної згоди. Це все важливо, оскільки в Україні сьогодні зареєструвати бізнес дуже легко, але розпочати працювати дуже складно. Занадто багато перешкод для початку реальної діяльності. Щоб розпочати роботу, потрібно 14–17 документів, а це час, гроші, сили. Ми в Офісі простих рішень разом із комітетом і Нацрадою реформ працюємо, щоб скасувати непотрібні регуляції, що ускладнюють життя бізнесу.

Мене вбиває, коли міністри кажуть: ти ж знаєш, як у нас усе складно, цього не можна змінити. Це відмазка, позиція лузера

– У нас десятиліттями в міністерствах і відомствах працюють специфічні люди, яким потрібні не реформи, а стаж.

– А хто заважає міністру, прем’єру та іншим посадовцям змінювати кадри? Якщо люди не хочуть працювати, їх треба звільняти і набирати нових. Де написано, що мають залишатися ті самі люди, що сиділи в цих відомствах із давніх-давен?

– Є закон про держслужбу, посадовця навіть не найбільшого рангу не так просто звільнити.

– Ми ж говоримо про процес, коли якась частина держпосадовців не виконує своїх обов’язків. Навіть у юридично поганій галузі держуправління України таких людей можна звільняти.

– Їх поновлюють через суд.

– Це не завжди правда. У нас, наприклад, є досвід роботи Одеської митниці. Там усіх керівників постів і пропускних пунктів звільнили. Так, хтось поновився, але вперше в історії Одеси є сторінка, коли протягом кількох років митниця була не корумпованою. Тож усе можна зробити за бажання. Ніхто не заважає жодному міністру звільнити якогось главу відділу, департаменту, служби, якщо вони не бажають виконувати своїх обов’язків. Настав час, коли бути бюрократом в Україні має бути не круто!

Тим паче коли є такі приклади, як голова Мінцифри Михайло Федоров, це один із найкращих, найефективніших міністрів. Він не розводить у себе у відомстві бюрократію. І є результат. Звісно, у цьому уряді є світлі люди, але їх недостатньо.

– Деякі міністри і заступник міністра кажуть, що не можна змінити всіх співробітників одразу, тому що не буде кому працювати…

– Чому не можуть? Я ж звільнив 95% митників у Грузії.

– Тому що на держслужбу складно потрапити, робота непрестижна, зарплата маленька і ніхто не хоче йти в держсектор.

– Так, замкнуте коло. Але якщо не почати цього робити, успіху не буде. У глав служб і міністрів є вибір: стати успішним і зробити реформу або увійти в історію України як сірий компонент, який був, а потім пішов, нічого не зробивши. Є такі міністри, які навіть не спробували, є такі, які стали корумпованими, є такі, які навіть і не думали ніколи хоч щось робити, а є такі, які зіткнулися зі спротивом і здалися. Це вибір кожної людини. Потрібно бути рішучішим, не боятися змінювати лідерів. Якщо за шість місяців немає результату, звільняти.

Мене вбиває, коли міністри кажуть: ти ж знаєш, як у нас усе складно, цього не можна змінити. Це відмазка. Це позиція лузера, який не на своєму місці й нічого не хоче робити. Якщо міністр у своїй галузі не може вирішити проблему, яким може бути ставлення українців до держави? Міністр не вірить, що можна змінити, а як має повірити громадянин?

Звісно, завжди є різні інтереси, залаштункова боротьба. Але людям на вулиці нецікаво, хто з ким бореться, хто має рацію, а хто не має. Вони хочуть швидких результатів. Це і є завданням уряду.

Це ж треба було придумати схему, щоб якісь люди продавали квитки тим, хто збирається піти на держслужбу!

– Кабінет Міністрів проводить реформу державної служби та анонсував глобальні зміни вже від початку наступного року. На ваш погляд, це допоможе впроваджувати зміни в економіці ефективніше?

– Насправді ми бачимо реформу, яка, дуже ймовірно, може погано закінчитися. Щороку продовжували для всіх організацій перехідні положення щодо держслужби, щоб підтримувати нормальний рівень оплати праці посадовця. Організації мали можливість завдяки заощадженню коштів виплачувати премії. Із 1 січня новий закон це забороняє. Отже, люди більше не зможуть отримувати зарплати, такі, як раніше, а їхні оклади будуть на рівні 8–9 тис. грн. І так супернеприваблива держслужба в Україні – головний біль із відповідальністю, і настільки погана зарплата. Це недержавний підхід.

Мене насторожує ситуація з українською мовою. Кожен повинен її знати – це правильно. Але навіщо вимагати від держслужбовців додаткового сертифіката? Зараз людина, яка хоче йти на держслужбу, має довести, що вона знає мову. Ви не вірите, що вона здобула гідну освіту? Тепер якісь корумповані посадовці мають перевірити й переконатися, що вона мову знає.

Навіть на найнижчих посадах в органах із маленькою зарплатою як людина може фізично працювати, якщо не знає української? Вона ж не може ні прочитати документ, ні відповісти на запит. Як ці люди працювали протягом усіх останніх років? Це ж треба було придумати схему, щоб якісь люди продавали квитки тим, хто збирається піти на держслужбу!

Подивіться, яку проблему це створює: молода людина наважилася піти на непрестижну держслужбу, працювати на свою державу, а держава її відправляє платити комусь від $200 до $2000 за сертифікат, що підтверджує володіння мовою, тільки після цього можна проходити конкурс. Який меседж дістає цей потенційний держпосадовець? Якщо для того, щоб почати працювати в держінституції, треба заносити гроші, отже, коли ти потрапиш на службу, брати гроші нормально.

Це ж дії проти держави! Це один із найбільш антидержавних кроків. Споганили саму державну ідеологію.

Подивіться, як ефектно якісь люди зупинили державу: раніше на держслужбу на місяць подавалося 10 тис. людей, а щойно запустили сертифікацію, подається 350 осіб. Практично таке ненормальне регулювання заблокувала держава. Якщо скласти мовні сертифікати зі скасуванням премій, то виходить якась операція ворожих сил. Диверсія. Інакше мій мозок не може це інтерпретувати.


Цхакая: В Україні немає сфер, де всі лазівки закрито. Фото: simple.org.ua– А ви підготували рішення щодо цього?

– Треба віддати належне, депутат Тищенко написав законопроєкт щодо скасування цієї вимоги. На випадок, якщо скасування не відбудеться, ми написали свою пропозицію: уточнити, що такий сертифікат потрібен тільки тим людям, у яких немає освіти українською мовою. Це визначають елементарно: дивимося атестат про шкільну освіту і диплом. Ми написали про це в Кабмін.

– І яку відповідь вам дали?

– Поки що жодної.

– А це нормальна ситуація?

– Звісно, ні. Я відкрито говорю: або це супернерозумне рішення, або за ним стоять якісь треті сили. Спецслужби мають зацікавитися і все перевірити.

– Чи можна це виправити?

– Звісно, можна.

– Знову президент має кулаком стукнути по столу?

– Моє спостереження, на жаль, таке. Доки президент цього не зробить, ніхто не поворухнеться. Рішення дуже легке: звільнити людей, причетних до цієї схеми. І публічно розповісти про це, щоб ніколи нічого такого більше не відбувалося.

– Але ж ці документи було прописано, їх погодили, ухвалили.

– Цей закон ухвалили ще за президентства Петра Порошенка, але набув він чинності лише 2021 року. Коли нарешті це сталося, люди для своїх кишень почали писати підзаконні акти про порядок видання сертифікатів. Допущено серйозні порушення інтересів держави і громадян, які хочуть іти на держслужбу. Якщо питання сертифікації та скасування можливості платити нормальну зарплату не вирішити найближчим часом, які держоргани в нас будуть, які люди там залишаться працювати? Тільки ті, хто впевнений, що, окрім 7 тис. грн зарплати, вони матимуть ще якийсь прибуток.

І як будувати в таких умовах нові державні інститути?

– Ви розумієте, як уникнути колапсу в умовах обмеженого часового ресурсу?

– Або продовжити норму про фінансування, як її продовжували протягом останніх п’яти років, або вийти з іншою робочою системою, яка гарантуватиме всім держслужбовцям гідну зарплату, щонайменше як сьогодні.

– А що треба написати бюджет, де буде закладено нормальні зарплати?

– Це просто, але я не знаю, чому не роблять цього.

Поки міністр фінансів вважає, що все добре, у митниці реформи не буде

– Де ще є такі глобальні корупційні схеми, як із тестом на знання української мови?

– Дуже мало сфер, де закрито чорні діри. Практично таких в Україні немає. Назвіть будь-яку.

– Скажімо, культура?

– Продають квитки людям щодо культурної спадщини. Для отримання документа, який підтверджує, що будівля не є об’єктом культурної спадщини, роками доведеться чекати, якщо ви не заплатите.

Ще сферу назвіть.

– Соціальний захист.

– Те саме. Запитайте кого завгодно, скільки коштує і чого варто стати інвалідом, отримувати пільги, пенсії.

Немає сфер, де всі лазівки закрито. Я не кажу, що не відбуваються процеси для того, щоб їх перекрити, але поки що ми далеко від мети. Є світлі люди в уряді, які рухаються ефективніше, – це міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, міністр цифрової трансформації (суперміністр, що вбиває корупцію в багатьох галузях) Михайло Федоров, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, міністр сільського господарства Роман Лещенко.

– А як щодо МВС?

– Там зараз новий активний міністр Денис Монастирський. Наш офіс уже підписав із ним меморандум, і розпочинаємо реформування двох суперкорумпованих галузей – так званого МРЕВ і міграційної служби. Перемогти там корупцію не так просто. Це завдання не на один день. Ми розпочали дискусії, робочі зустрічі та сподіваємося, що протягом двох-трьох місяців з’явиться всебічний план реформи, щоб мінімізувати або взагалі тотально прибрати можливість корупції.

– Так, але це те міністерство, яке реформують постійно щонайменше із 2014 року. А віз і нині там.

– Якщо порівняти міліціонерів та даїшників, які працювали раніше, і поліцейських, які працюють зараз, це різні інституції. Так, мені теж доводилося стикатися з вимаганням, мене зупиняли за перевищення швидкості, коли співробітник стояв у кущах. Мені це не подобається. Але це не означає, що все погано. Дещо вже зроблено. Ми зараз займаємося головними проблемами. Наше завдання – зробити так, щоб сфер, чистих від корупції, ставало більше.


Цхакая: Назвіть хоч одну людину, яка скаже, що протягом минулого року на митниці щось змінилося. Усі, із ким спілкуюся, кажуть, що ситуація така сама або гірша. Фото: Офіс простих рішень та результатів / Facebook– Іще одна сфера, яку постійно реформують у нас, – митниця. Це як у пісні: «что они ни делают, не идут дела, видно, в понедельник их мама родила». Хай що б робили, ефект однаковий. Чи є надія зробити з митниці адекватну державну службу?

– Поки міністр фінансів переконаний, що все гаразд, у митниці реформи не буде. Міністр має думати, що в митниці все дуже погано, тоді, можливо, реформа злетить.

Митниця – складна комплексна галузь, яку потрібно реформувати швидко й ефективно. На першій Нацраді реформ, рік тому, ми презентували реформу. Її підтримав президент і решта учасників, але Міністерство фінансів виступило проти. Вони вважають, що зроблять свою реформу гарніше і краще. Підсумок? Назвіть мені хоч одну людину, яка скаже, що протягом минулого року на митниці щось змінилося. Я такої не знаю. Усі, із ким спілкуюся, кажуть, що ситуація така сама або гірша. Жодного прогресу бізнес не бачить. Базу даних, як і раніше, продають, є корупція, усі хочуть продавати квитки бізнесу, можна що завгодно провезти контрабандою, діє поштова контрабанда, працюють майданчики, залишилися так звані костюми. Що тоді змінилося?

– Коли ми почали говорити, ви сказали, що з посадовцями розмова проста: немає результату за пів року – прощаємося. І що?

– За митницю відповідає міністр фінансів. Змінили вже третього очільника митниці, а результату немає. Тому я б попрощався одразу з міністром фінансів. Сподіваюся, новий очільник митниці Павло Рябікін покаже результат. Але поки ми не можемо нічого доброго сказати.

Якщо людина сама не може на свою компанію заповнити податкові документи й подати їх, а їй потрібна команда шаманів із назвою бухгалтери, це катастрофа

– На вашу думку, у податковій сфері України ситуація поліпшується?

– Щось роблять. У податковій сфері треба провести багато кардинальних інституційних реформ, чого поки що ми не побачили. У податкової служби є гарний захист: вони можуть сказати, що збирають більше грошей, ніж раніше. Податкова служба не бачить себе як сервіс, а тільки як орган, який має карати, збирати, вимагати, – і цей підхід залишає серйозний відбиток на всьому.

Збирати гроші – одна маленька частина. У нас є група, яка працює над спрощенням адміністрування. Ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся, скільки і яких документів доводиться бізнесу створювати і надсилати в податкову службу. Подивіться, скільки часу має витрачати кожен підприємець, щоб заплатити податки. Величезна кількість паперів. Це головний біль. У кожній компанії цілі кімнати безглуздих документів, які потрібні тільки податковій.

Чудовий показник: якщо людина сама не може на свою компанію заповнити податкові документи й подати їх, а їй потрібна команда шаманів із назвою бухгалтери, які оформляють документи, це катастрофа. У кожної компанії є бухгалтерія, яка тільки й робить, що спілкується з податковою. І жоден директор до пуття не знає, про що йдеться в деклараціях.

Також ми намагаємося спростити процедуру ліцензування малих виноробів. 250 тис. осіб в Україні займаються виробництвом. Знаєте, скількох із них зареєстровано? 24! Тому що корупція. Про який ефективний контроль може йтися, якщо податковий орган вимагає від винороба довести, що в нього є інструменти для вилучення макухи? Навіщо? Вони наведуть вам тисячі аргументів для обґрунтування такої вимоги.

Згідно із законом, у Київській області можна вирощувати виноград. Це ж дурниця! Якщо ви з’їздили до Франції або Італії та навчилися робити вино, то ви не зможете відкрити легально маленьку виноробню. Тому що для виробництва вина ви маєте самі вирощувати виноград, а купити його в аграрія ви не можете. Саме тому люди виробляють вино нелегально.

Такі дурниці – реалії українського законодавства. Ми намагаємося їх змінити, а Мінфін придумує сотні тисяч аргументів, чому цього не можна робити.

Якщо Україна хоче, щоб податковий терор коли-небудь закінчився, від податку на прибуток доведеться відмовитися

– Протягом усіх останніх років докладають зусиль, щоб зробити Україну привабливою для іноземців, але інвестори досі косо дивляться на нас. Чому?

– Тому що вони не вважають себе захищеними, не можуть оцінити ризиків, чують різні меседжі від різних людей, бачать закручування гайок: законопроєкти 5600 і 1210 – це закручування гайок. У податковій сфері все перекручують. Якщо міністр економіки говорить про захист нашого виробника і це звучить дуже гарно, то насправді за цим стоїть багато поганих відгуків від потенційних інвесторів.

Для інвестора важливо оцінити ризик. Зараз досить складно, а за часів Петра Порошенка взагалі було неможливо. Тому що спочатку порушував справу проти інвестора регіональний офіс, провадження закривали, а його відкривав центральний офіс цієї самої установи, і, нарешті, коли й там бізнесмен закривав провадження, справу порушував інший орган.

Тепер економічними злочинами займатиметься тільки один орган. Це гарний меседж. Але треба довести справу до кінця, щоб інвестори повірили: це працює.

Потрібно змінити підхід: на людину, яка хоче інвестувати в Україну, треба дивитися як на героя, а не джерело заробітку або навіть зла. Треба нагороджувати гарних бізнесменів, адже вони борються на економічному фронті. Людина, яка створила тисячі робочих місць, – герой. Вона ризикнула і їй удалося забезпечити дохід для тисяч сімей. Це робить її гарною людиною, бізнесменом і без перебільшення героєм у своїй галузі.

– Нещодавно я розмовляла з Данилом Гетманцевим, він захищав законопроєкт 5600 і стверджував, що це чудовий інструмент для скасування дисбалансу у сфері оподаткування.

– А ви запитайте, чи хоч один бізнесмен вважає цей законопроєкт хорошим інструментом? Запитайте в міжнародних економічних організацій. Ніхто, окрім Гетманцева, не вважає цей проєкт добрим законом. Аналогічна ситуація із законопроєктом 1210. Цей документ підвищує акциз на палильні речовини. Я палю і купував раніше стіки в магазині офіційно за 350 грн. Від цього держава отримувала податки. Через закон 1210 я купую стіки в інтернеті й на 100% упевнений, що від цього держава жодної гривні не має. Скажіть, це розумне рішення?

– Але тут не так податки, як боротьба з палінням…

– І люди перейшли на цигарки. Це добре чи погано?

– Гетманцев же не один. У ВР багато людей, вони всі теж помиляються?

– У нього чудова підтримка і вплив на депутатів, тому що він голова комітету. Він чудово переконує. Я з повагою до нього ставлюся як до підготовленого фахівця, але його ідеологія йде врозріз із ідеологією, яка має бути в державі. Він радше в парадигмі ідеології марксизму – думає, що держава має бути великою і сильною, що забирати більше грошей нормально і загалом податки в Україні нормальні. Я ж вважаю навпаки: держава має бути маленькою, податки меншими, адміністрування легшим, люди мають платити інакше. Так, зараз, може, і зберуть на 100–150 млрд грн більше. Для завтра це добре, але в довгостроковій перспективі держава втратить трильйони інвестицій. То за що ми боремося – за 150 млрд грн чи трильйони?

– Ви вважаєте, що Україні є куди знижувати податки?

– Звісно. Без зниження ставок прогресу не буде. Ми вважаємо, що треба об’єднати ЄСВ та ПДФО і знизити його розмір. Україна не в тій ситуації, щоб компанії платили 41,5% від зарплати.

Якщо бізнесмен платить на руки працівникові зарплату 10 тис. грн, то 4150 грн він має заплатити податків. Ніхто цього не хоче робити, звідси й зарплати в конвертах. В Україні 25% людей отримують усю зарплату в конвертах, ще стільки само – частину зарплати в конвертах. Тобто 50% працівників мають чорну або сіру зарплату. Фіскальний ефект відбілювання цієї галузі матиме величезний ефект для держави. Але для цього потрібно зменшити податкове навантаження.

У Бельгії платять до 60% податків, але бельгійці впевнені, що отримують від держави гідні сервіси. Немає країн, що розвиваються, де платять податки такого значного розміру, як в Україні. Є безліч людей, які проти зниження податків, той самий Мінфін затягне звичну пісню про компенсатори. Але без такого кроку нічого не буде.

Податковий кодекс дуже поганий і складний, податок на прибуток поганий. Якщо Україна хоче, щоб податковий терор коли-небудь закінчився, від податку на прибуток доведеться відмовитися.

Спочатку потрібно змінити систему, а потім закручувати гайки. Якщо ця черговість порушується, ти програєш у моральній битві між бізнесом і збирачем грошей.


Цхакая: В Україні бракує і лідера економічних реформ. фото: Офіс простих рішень та результатів / Facebook– Скільки років нам потрібно, щоб це змінилося нарешті?

– Це залежить тільки від лідерів. Мені подобається, як діє президент. Коли він долучається, в усіх сферах дуже швидко наводять лад. Це важливо і круто, що є людина, якій не байдуже. Але такими самими мають стати всі члени уряду, усі міністри, заступники міністрів, голови департаментів. Люди мають хотіти вирішувати проблеми, а не створювати їх. Тоді все буде гаразд.

– Де цього разу Зеленський має стукнути кулаком по столу?

– Це сфера економіки і фінансів. Там немає центру ухвалення рішень. Усе розкидано – комітет з економічного розвитку, фінансовий і митний комітет, Мінекономіки і Мінфін – чотири різні полюси. Хтось будує лівий центризм, хтось марксизм, хтось просуває праві економічні ідеї. Це означає, що немає єдиної державної ідеології. Бракує і лідера економічних реформ. Можете назвати ім’я відповідального?

– Мені складно виділити персону, яка (щоб це було чітко видно) бере на себе відповідальність і керує цим поїздом. Можливо, з огляду на гуманітарну підготовку я просто не можу зрозуміти, куди ми рухаємося, яку економічну модель будуємо.

– Зауважте, ви не назвали ні прем’єра, ні міністра економіки, ні міністра фінансів. Тоді хто ухвалює економічні рішення у країні? Не тільки ви, але й усі 40 млн громадян України мають розуміти, яка в нас економічна політика. Якщо ми всі цього не знаємо, отже, у нас велика проблема.

Бізнес-план готовий українською презентація — teosof.ru

Скачать бізнес-план готовий українською презентація PDF

Готовые презентации в PowerPoint для детей,учащихся школ и вузов, а также для учителей и преподавателей доступны для скачивания. Все презентации разделены на категории для удобства поиска и навигации.

Скачивайте и адаптируйте готовые бизнес-планы. Все бизнес-планы можно скачать бесплатно.  Бизнес-план — это структурированный документ описывающий этапы развития компании, ее основные направления деятельности, ее стратегии и риски.

По своей сути бизнес-план — это дорожная карта, призванная привести бизнес к запланированной цели, пройдя намеченные маршруты следования с учетом промежуточных этапов и показывает результаты полученные в результате. 💡 Писать бизнес-план самому или скачать готовый?

Часто у начинающих предпринимателей при создании бизнеса встает вопрос о том, скачать бизнес-план или написать свой?. Готовые примеры актуальных бизнес-планов с расчетами по вложениям и рентабельности, которые содержат сведения о форматах предприятий, тонкостях производства, вариантах сбыта и маркетинге.  Подготовленные бизнес планы с расчетами, которые помогут разобраться в порядке осуществления бизнес-операций и действий предприятия, необходимых для рентабельного функционирования бизнеса в разных сферах: торговля, услуги, общественное питание, сельское хозяйство, производство, строительство и т.д.

Также бизнес-планы содержат сведения о форматах предприятий, тонкостях производства, вариантах сбыта и маркетинге. Резюме Білий шоколад; Білий шоколад з горіхами ; Молдочний шоколад; Молочний шоколад з карамельним наповнювачем; Молочний шоколад з фруктовими наповнювачами. Презентация бизнес плана: привлекаем партнеров и инвесторов. Презентация бизнес плана: предназначение + 4 основные функции + оформительские и технологические нюансы + 9 первостепенных пунктов плана + 7 программ для оформления + инструкция и рекомендации по работе с PowerPoint + 15 советов эффективной подачи + типичные ошибки и пути их избегания.

Бизнес план является необходимым инструментом для любого предпринимателя, независимо от того, на каком этапе находится его дело, — становления или развития. Он помогает правильно расставить приоритеты, добиться поставленных целей. Однако не меньшее зна.

Составление бизнес плана – неотъемлемая часть любого бизнеса – будь то небольшой магазин сувениров или серьезное производство оборудования. У нас вы также можете скачать примеры готовых бизнес планов. Многие не придают большого значения составлению бизнес планов в малом бизнесе, ведь на первый взгляд кажется, что можно обойтись и без него.

Это большая ошибка. Доказано, что компании, имеющие бизнес план, имеют более существенную прибыль со своего бизнеса. Ведь гораздо проще и эффективнее развиваться, когда знаешь, как и в каком направлении двигаться. Конечно, далеко не все умеют и знают, как со. Бізнес-плани: скачати готові приклади та зразки бізнес планів на українській мові. Уроки бізнес планування для створення підприємства, кафе, ресторану, піцерії, перукарні.  Отже, панове бізнесмени, як Ви вже зрозуміли наш сайт спеціалізується на бізнес планах, як одного з головних частин при утворенні підприємства.

Тут легко знайдете, як готовий бізнес план, так і зразок чи приклад успішного бізнес плану в тому числі на українській мові, дізнаєтесь як повиннне здійснюватися бізнес-планування на підприємстві, що таке ефективний бізнес-проект компанії, а також які існують критерії оцінки його ефективності.

Ці проекти для створення бізнесу можна скачати безкоштовно. Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему бизнес план (пример).

Презентация на заданную тему содержит 15 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас — поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки! Презентации» Обществознание» Презентация бизнес план (пример).  Аннотация Настоящий проект представляет собой план строительства в районе пос. Боровое Тюменского автосборочного завода и автосалона.

На первом этапе планируется строительство сборочного производства мощностью: автомобилей в год. Сборка будет производится из импортных комплектующих.

rtf, fb2, doc, doc

Похожее:

 • Лабораторна робота з фізики 11 клас профільний рівень
 • Зошит для контролю знань з англійської мови 8 клас карпюк скачать
 • Німецька мова 5 6 класс
 • Новітня історія україни 10 клас читати онлайн
 • Презентація заповідники україни 3 клас
 • Історія відкриття материка євразія
 • Скачать дпа 2015 11 клас історія україни лебедєва
 • Дпа 2014 11 клас англійська мова відповіді скачать
 • Торгівля на крові. Як Банкова жене Україну в енергетичний зашморг Росії

  Саме так. У 2015 році  Україна відмовилася від постачання електроенергії з Росії та Білорусі. Понад те – була поставлена мета приєднатися до 2023 року до європейської енергосистеми. Однак після приходу до влади Володимира Зеленського мораторій на імпорт із Росії було скасовано. І уже 2019-го імпорт із РФ становив 1% українського споживання, що назвалося тимчасовим заходом. Проте 2020-го споживання імпортної електрики становило вже близько 5%. 

  Після розправи над білоруською опозицією під тиском громадськості та адекватних медіа на певний час був введений мораторій на поставки електроенергії з країни-агресора та її молодшого партнера – Білорусі. Однак 27 жовтня на аукціоні Укренерго було продано право імпортувати в Україну електроенергію з Росії на 2200 мегават, та з Білорусі — 900 мегават.

  Що означають ці величезні цифри? А те, що за оцінками фахівців Енергоатому, Україна дозволила покривати за рахунок імпорту приблизно 15% свого споживання. І це ми ще не вступили в активний опалювальний сезон. Як це назвати окрім як танцями на кістках загиблих за те, щоб вирватися з-під впливу Кремля – я не знаю.

  Хто винен у цій історії? Позитивні блогери Банкової, наприклад, Сергій Лещенко, розповідають, що це — брудні схеми Рината Ахметова. І що мовляв, дуже круто, що мінімум 15% нашого енергоспоживання буде російським. Бо так мовляв….можна розбивати монополію Ахметова. 

  Безумовно, цей олігарх і його енергомонополія є також величезною проблемою для країни. Особливо коли він при попередньому уряді займався атакою на державні атомні станції. Ну, щоб збільшити прибуток своїх вугільних ТЕС. Чи постійно через своїх людей в антимонопольному комітеті блокує спроби обмежити свою монополію. А також протискує високі тарифи на електрику. Так само він не упускає можливості відкусити від держави шматки бюджету під будь-яким приводом (ДТЕК). 

  Однак до нинішньої ситуації необхідності знову купувати енергію у ворога призвів саме Зеленський та його ставленики. І аж ніяк не ДТЕК. Передовсім – керівник “Нафтогазу” Юрій Вітренко, який відмовлявся півроку купувати газ за, як він тоді казав, надто високими цінами. Як казали його представники, в серпні ціна впаде, і тоді мовляв, Україна наповнить свої газосховища.

  Але економіка по усьому світу почала різке зростання після ковідних локдаунів. Всім стало різко потрібно дуже багато енергії. І тому Китай готовий платити шалені гроші за всі енергоресурси, в тому числі – вугілля. І який його викуповує в першу чергу, але все одно не вистачає. Тому Україні, яка просто провтикала завдяки найвидатнішому лідеру сучасності та його міньйонам момент, коли треба було заповнювати газосховища і купувати вугілля, тепер просто нізвідки брати енергію. Окрім, звичайно Росії та її сателіта Білорусі. Які завше готові нам допомогти, а потім з’їсти, як пітон хом‘ячка. 

  У історії із закупівлями електроенергії від ворогів Україна, тобто Зеленський, на жаль, ще й обдурив низку наших європейських союзників. Наприклад, наших друзів у країнах Балтії, президента Литви Гітанаса Науседу, який у березні просив із трибуни Верховної Ради припинити підтримку Лукашенку, припинити купівлю електрики на білорусько-російській атомній станції з Островця. Тієї самої, що знаходиться за 40 кілометрів від Вільнюса.

  Нагадаю пряму мову президента Литви Гітанаса Науседи у ВРУ 19 березня 2021 року: “Будівельник електростанції — Росія — не тільки піддала ризику здоров’я жителів регіону, а й намагається використовувати проєкт електростанції для розширення свого впливу. Хочу публічно попросити влади України та її народ підтримати позицію країн Балтії по БелАЕС і не купувати електроенергію, вироблену в Островці”. 

  На практиці за ці зауваги — голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус зараз бігає по коментарях критики енергетичної політики Зеленського і розповідає, що Литва сама винувата. Бо теж купує білоруську енергію. Безумовно, якщо ти головний лобіст російського енергетичного зашморгу і інтересів Коломойського — то завше будеш шукати відмазку. Але в сухому залишку — це ганебний приклад, як ми ставимось до своїх друзів. По суті допомагаємо нашому спільному ворогу бити ножом у спину Литві, яка завше була нашим партнером і другом. І знає ціну російській окупації. 

  Не вірите? Ось колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, який відмовився від російських закупівель електроенергії у 2014-2015 роках, чітко пояснює, чому це небезпечно.

  Хто ж головний прихильник нової схеми торгівлі з окупантом на крові? Журналіст і редактор Юрій Бутусов стверджує, що лобіюють всі ці сумнівні оборудки люди, які напряму причетні до справи “вагнерівців”.

  Тобто, за 3 роки свого урядування люди Зеленського довели до колосальних збитків та розвалу всю сферу енергетики, на державних електростанціях повністю вичерпано запаси вугілля. І тепер, виявляється, є лише один спосіб пройти опалювальний сезон – закупити електрики у наших ворогів під загрозою відключення промислових підприємств та комунальної сфери. Так би мовити, пролонгувати криваві режими Лукашенка та Путіна за наш рахунок. 

  До цього ще додам, що буквально за півтора роки Україна мала би остаточно від’єднатися від білорусько-російських електромереж. Щоби потім приєднатися до європейських. Правда, для цього треба рік прожити в автономному режимі. Тобто, показати Європі, що ми самі себе забезпечуємо. І зараз вся Європа бачить, як ми себе забезпечуємо. Купуючи енергію у ворога. Санкцій, проти якого продовжуємо іншою рукою вимагати. Шизофренія? Та ні, пряма зрада. Щоби зірвати наші шанси на енергонезалежність. І значить – і незалежність в цілому.

  Ця зима буде однією з найбільш критичних за всі роки відновлення Незалежності України. Замість рішучих антикризових заходів, які давно пропонувала та ж Лана Зеркаль, чи конкретних комерційних пропозицій Заходу – наприклад створення багатостраждального консорціуму власників нашої газотранспортної системи, що пропонував екс-прем’єр Володимир Гройсман, чи складення графіку відключень електрики для її економії на час майже неминучого локдауну через коронавірус – влада Зеленського знову заганяє нас в кабалу Кремля. І тільки від нашої реакції, тобто, реакції активної української спільноти, залежить, чи вдасться Москві знову поставити нас на коліна вже економічними засобами.

  А щодо Банкової — хочеться сказати тільки одне. Недолугість і невігластво в політиці завжди призводять до державної зради. Зима вже близько.

  Байден предлагает встречу на высшем уровне с Путиным после того, как Россия называет США «противником» по Украине

  • НАТО, США требуют от России прекращения наращивания сил на границе с Украиной
  • Байден подчеркивает поддержку Украины в телефонном разговоре с Путиным
  • Предлагает встречу двух разлученных лидеров в третьей стране
  • США должны держаться подальше от Крыма «для их же блага» — Россия
  • Россия: подготовка — это трехнедельные учения по проверке боевой готовности

  БРЮССЕЛЬ / МОСКВА, 13 апреля (Рейтер) — U.С. Президент Джо Байден призвал президента России Владимира Путина во вторник снизить напряженность, вызванную наращиванием российской военной мощи на границе с Украиной, и предложил провести саммит разошедшихся лидеров для решения множества споров.

  Белый дом и Кремль сообщили только о втором разговоре между ними с тех пор, как Байден вступил в должность в январе, после того, как западные официальные лица призвали Москву прекратить наращивание мощностей, а Россия, на словах напоминая о холодной войне, заявила, что ее «противник» должен держать U.С. военные корабли далеко от Крыма.

  Россия захватила Крым у Украины в 2014 году, и в последние недели усилились боевые действия на востоке Украины, где правительственные силы сражались с поддерживаемыми Россией сепаратистами в ходе семилетнего конфликта, в ходе которого, по словам Киева, погибло 14 000 человек.

  В знак обеспокоенности по поводу выхода напряженности из-под контроля украинского кризиса Байден позвонил Путину и предложил встретиться в третьей стране, подчеркнув при этом приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

  «Президент Байден также ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, такие как кибервторжения и вмешательство в выборы», — говорится в заявлении Белого дома.

  «Президент выразил нашу озабоченность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность», — говорится в сообщении.

  РОССИЯ: РАЗВИТИЕ ТРЕХНЕДЕЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ

  В первом публичном российском описании наращивания министр обороны Сергей Шойгу сказал, что Москва перебросила две армии и три парашютистов к своей западной границе в рамках большой операции. Учения предназначались для проверки боевой готовности и реагирования на то, что он назвал опасными военными действиями НАТО.

  Шойгу заявил по государственному телевидению, что трехнедельные упражнения, которые он назвал успешными, должны быть завершены в ближайшие две недели.

  Шойгу сказал, что НАТО размещает 40 000 военнослужащих и 15 000 единиц военной техники вблизи границ России, в основном в регионах Черного моря и Балтии.

  Западный альянс отрицает подобные планы.

  Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США сказал репортерам: «Мы знаем возможности России. Это огромное наращивание военного потенциала…. предпринять агрессивные действия, но мы явно не знаем их намерений », — сказал чиновник. ЦЕЛИ САММИТА

  Байден также подтвердил цель построения «стабильных и предсказуемых отношений» с Россией и сказал, что встреча в ближайшие месяцы может затронуть «весь спектр проблем», стоящих перед двумя мировыми державами, говорится в заявлении.

  Кремль сказал в своем отчете о звонке, который Байден сказал Путину, что он хочет нормализовать отношения и сотрудничать в области контроля над вооружениями, ядерной программы Ирана, Афганистана и изменения климата. Он подтвердил, что Байден предложил встречу на высоком уровне, но не указал, как отреагировал российский лидер.

  Снайперы Вооруженных сил Украины прицеливаются из винтовок во время тренировок на полигоне возле города Марьинка в Донецкой области, Украина, 13 апреля 2021 года. REUTERS / Анастасия Власова

  Подробнее

  U.Государственный секретарь Энтони Блинкен повторил послание Белого дома во время переговоров по кризису в Брюсселе с лидерами НАТО и министром иностранных дел Украины.

  Блинкен также сказал, что он обсудит амбиции Киева однажды вступить в НАТО — хотя Франция и Германия давно обеспокоены тем, что включение бывшей советской республики в западный альянс вызовет антагонизм России.

  «Соединенные Штаты — наш противник и делают все возможное, чтобы подорвать позиции России на мировой арене», — цитируют российские информационные агентства слова заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

  Его замечания предполагают, что дипломатические тонкости, которые старые враги холодной войны обычно стремились соблюдать в последние десятилетия, изнашиваются, и что Россия будет решительно сопротивляться тому, что она считает неприемлемым вмешательством США в свою географическую сферу влияния.

  Эндрю Вайс, аналитик по России из Фонда Карнеги за международный мир, сказал, что разговор Байдена с Путиным отражает озабоченность США по поводу Украины и желание работать с Россией там, где у них могут быть общие интересы.

  «Настоятельно необходимо послать сигнал напрямую Путину о том, что то, что Россия делает на Украине и вокруг нее, опасно и дестабилизирует, даже несмотря на то, что другие части администрации стараются не препятствовать сотрудничеству по таким вопросам, как ядерная сделка с Ираном, Афганистан. , изменение климата и стратегическая стабильность ».

  Боевые корабли США

  Два американских военных корабля должны прибыть в Черное море на этой неделе в ответ на то, что официальные лица США и НАТО называют крупнейшим скоплением российских войск — с тысячами боеспособных военнослужащих — с тех пор, как Москва захватила Крым у Украины. .

  «Мы предупреждаем Соединенные Штаты, что им будет лучше держаться подальше от Крыма и нашего черноморского побережья», — сказал Рябков. «Это пойдет им на пользу. Он назвал развертывание США провокацией, призванной проверить нервы России.

  Блинкен встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе после того, как министры иностранных дел Группы семи осудили необъяснимый рост численности российских войск. номера

  Вторя генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, который ранее встречался с Кулебой, Блинкен назвал военные действия Москвы на пороге Украины «очень провокационными».

  «Россия должна положить конец наращиванию военной мощи на Украине и вокруг нее, прекратить провокации и немедленно прекратить эскалацию», — заявил Столтенберг на пресс-конференции с Кулебой.

  Киев приветствовал демонстрацию поддержки Запада, но это не соответствует желанию Украины стать полноправным членом НАТО.

  Кулеба сказал, что Киев хочет дипломатического решения, хотя он также призвал к дальнейшим экономическим санкциям против Москвы и увеличению военной помощи Украине.

  Отдельно два дипломата заявили, что Столтенберг проведет видеоконференцию с министрами обороны и иностранных дел союзников в среду.По словам дипломатов, Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин должны были присутствовать в штаб-квартире НАТО, чтобы проинформировать других 29 союзников об Украине, а также об Афганистане.

  Дополнительный отчет Александра Марроу в Москве, под редакцией Марка Генриха и Ангуса МакСвэна

  Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.

  НАТО, США требуют, чтобы Россия прекратила наращивание территории Украины, Запад изучает варианты

  • Блинкен, Остин в Европе, чтобы поговорить об Украине
  • Запад обеспокоен сосредоточением российских войск
  • Россия заявляет, что это буровые силы, звонит У.С. «противник»

  БРЮССЕЛЬ, 13 апреля (Рейтер) — Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник предложил США полную поддержку Украине в ее конфликте с Россией, поскольку НАТО призвало Москву прекратить наращивание войск. на границах Украины.

  Блинкен, возвращаясь в Брюссель всего через несколько недель после своей первой поездки в Европу в качестве главного дипломата президента США Джо Байдена, заявил журналистам, что «США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины».Он сказал, что обсудит амбиции Киева однажды вступить в НАТО.

  Блинкен встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в рамках интенсификации дипломатии после того, как министры иностранных дел «большой семерки» осудили увеличение численности российских войск, которое, по словам Запада, осталось необъяснимым.

  Вторя генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, который ранее встречался с Кулебой, Блинкен сказал, что Москва концентрирует силы в самом крупном с 2014 году, когда вспыхнул конфликт между Украиной и Россией, и Москва аннексировала Крым у Украины.

  Блинкен предупредил об «очень провокационных действиях России», а Столтенберг сказал, что российские солдаты готовы к бою.

  «В последние недели Россия перебросила тысячи боеспособных военнослужащих к границам Украины, что стало крупнейшим скоплением российских войск после незаконной аннексии Крыма в 2014 году», — сказал Столтенберг.

  «Россия должна положить конец наращиванию военной мощи на Украине и вокруг нее, прекратить провокации и немедленно прекратить эскалацию», — заявил Столтенберг на пресс-конференции с Кулебой.

  Россия заявила, что перемещает свои войска по своему усмотрению, в том числе в оборонительных целях, и регулярно обвиняет НАТО в дестабилизации Европы с помощью подкреплений войск в Прибалтике и Польше после аннексии украинского Крыма.

  Российские информационные агентства процитировали слова министра обороны Сергея Шойгу о том, что Россия принимает меры в ответ на то, что она называет угрожающими военными действиями НАТО, включая проверки боевой готовности и учения войск.

  Шойгу сообщил, что НАТО планирует разместить 40 000 военнослужащих и 15 000 единиц военной техники вблизи территории России.Западный альянс отрицает подобные планы.

  Россия во вторник также назвала Соединенные Штаты «противником» и приказала военным кораблям США держаться подальше от Крыма, который стратегически расположен на Черном море и все чаще патрулируется союзниками по НАТО.

  Отчет Робин Эммотт и Сабин Сибольд, редактирование Габриэлы Бачинска

  Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.

  Новая экономическая политика Украины сочетает популизм с либертарианством — Московский центр Карнеги

  Экономический путь Зеленского оказался столь же противоречивым, как и его политический путь.Различные обещания — от либертарианских реформ до классического социального популизма — препятствуют осуществлению любой значимой политики.

  После политического блицкрига на Украине, в результате которого команда президента Владимира Зеленского получила однопартийное большинство в парламенте, новые власти приступили к выполнению своих социальных и экономических обязательств. При вступлении в должность премьер-министр Алексей Гончарук пообещал экономический рост от 5 до 8 процентов в год. Его оптимизм в настоящее время не подтверждается практикой: в бюджете на 2020 год предусмотрены более скромные 3.3 процента, и прогноз Международного валютного фонда (МВФ) примерно такой же.

  В последние годы экономика Украины, безусловно, выросла: в 2018 году реальный рост ВВП ускорился с 2,5 процента до 3,3 процента, а во втором квартале 2019 года он достиг 4,6 процента в годовом исчислении. Тем не менее, украинская экономика по-прежнему слишком зависит от экспорта и мировых цен на сырье, чтобы достичь долгосрочных стабильных темпов роста, которые обещала команда Зеленского.

  Из-за торговой войны между США и Китаем на рынках металлов и железной руды наблюдается спад, и это основной экспорт украинской промышленности.Если также произойдет резкое падение цен на зерно — еще один ключевой украинский экспорт — это окажет негативное влияние как на ВВП, так и на национальную валюту. На данный момент правительству удалось поддержать курс гривны, что, по крайней мере, защищает украинцев от роста цен на импортные товары.

  Серьезной проблемой остается большой внешний долг страны. В этом году наблюдается пик выплат, и в 2020 году почти треть бюджетных расходов пойдет на погашение долга. Однако на данный момент альтернативы внешнему заимствованию нет, и правительство готовится принять новую программу заимствования от МВФ на сумму от 5 до 10 миллиардов долларов на срок от трех до четырех лет.Пока переговоры с МВФ идут не очень хорошо, что требует от Украины активизировать борьбу с коррупцией и провести судебную реформу, а также начать крупномасштабную приватизацию и открыть земельный рынок страны.

  Крупномасштабная приватизация — это не только требование МВФ; это также было одним из предвыборных обещаний Зеленского. Украинское государство — не самый эффективный собственник, а госкомпании — источник коррупции. Первые тендеры, в том числе ряда региональных энергетических компаний, а также предприятий химической и машиностроительной отраслей, должны состояться весной 2020 года.Правительство рассчитывает получить от программы приватизации до полумиллиарда долларов, хотя предыдущие попытки приватизации в стране показывают, что этот процесс будет непростым.

  Среди потенциальных зарубежных покупателей украинских активов Китай, который в этом году обогнал Россию, стал основным внешнеторговым партнером Украины. Повышенный интерес Китая к украинской экономике может показаться большим потенциалом, но он также может осложнить отношения Украины с США, которые стремятся сдержать своего главного соперника.Соединенные Штаты уже дали понять, что не одобряют планы продажи контрольного пакета акций украинского завода по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» двум китайским компаниям в начале этого года (сделка в любом случае была заблокирована украинскими службами безопасности и антимонопольными органами). комитет как наносящий ущерб интересам безопасности Украины). Битва за контроль над заводом продолжается, о чем, по сообщениям, проявил интерес основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс, который также является советником У.С. Президент Дональд Трамп.

  Долгожданное открытие украинского земельного рынка обещает быть не менее сложным. Зеленский приказал отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, действующий с 2001 года, до конца этого года. По оценке экспертов Киевской школы экономики, продажа земли может принести 22,5 миллиарда долларов, что повысит темпы роста до уровня, обещанного Гончаруком. Но за этот шаг придется заплатить немалую политическую цену. Почти половина (49.1 процент) жителей Украины негативно относятся к перспективе неограниченной продажи земли, показал опрос, проведенный Центром Разумкова. Учитывая повсеместную коррупцию в Украине, люди опасаются, что власти закроют глаза на транснациональные компании и местных магнатов, скупающих землю за бесценок, а украинские фермеры проиграют.

  Зеленский утверждает, что только жители Украины — как физические, так и юридические — будут иметь право владеть землей, и настаивает на том, что никто не сможет владеть более чем 15 процентами одного региона или 0.5 процентов украинской земли, а фермеры получат компенсацию в виде льготных кредитов. Но продажа земли — очень деликатный вопрос, и любой неверный шаг здесь может нанести ущерб популярности Зеленского. Оппозиционные партии по всему спектру уже пытаются воспользоваться этими опасениями и вновь заявили о продаже земли.

  Команда

  Зеленского также надеется привлечь иностранных инвесторов, но, несмотря на упрощенные процедуры ведения бизнеса и защиту миноритарных акционеров, иностранные инвесторы не спешат в Украину.В первом полугодии 2019 года объем прямых иностранных инвестиций составил около 1,3 миллиарда долларов, а за весь 2018 год — 2,4 миллиарда долларов. В настоящее время это намного меньше того вклада, который вносят в экономику Украины ее крупнейшие благотворители: граждане, работающие за границей и отправляющие деньги домой. По расчетам Минэкономразвития, в этом году они перевели на родину в общей сложности 12 миллиардов долларов (на 1 миллиард долларов больше, чем в прошлом году).

  Еще один фактор, который следует учитывать, — это газовое соглашение между Украиной и Россией, давний источник разногласий, который необходимо возобновить, когда он истечет 31 декабря 2019 года.Поскольку строительство газопровода «Северный поток — 2» в обход Украины еще не завершено, Москва по-прежнему полагается на украинскую газотранспортную систему для доставки газа в Европу: договоренность, по которой Украина получает ежегодную прибыль в размере 3 миллиардов долларов. В настоящее время переговоры зашли в тупик из-за дефицита российских поставок.

  Министр энергетики Украины заявил, что в настоящее время страна имеет рекордные объемы газа в своих хранилищах, которых достаточно для обогрева домов в течение всей зимы без российского газа, и готова прекратить транспортировку российского газа с 1 января 2020 года.Центральный банк Украины менее оптимистичен и оценивает стоимость прекращения транзита в 0,6 процента ВВП Украины в 2020 году и 0,9 процента в 2021 году.

  Пытаясь дерегулировать экономику, команда Зеленского также пытается выполнить свои обещания по увеличению зарплат и пенсий. Правительство заявило, что ожидает увеличения среднемесячной заработной платы на 50 процентов к 2022 году, примерно до 16 000 гривен (650 долларов США). Реально это или нет, но проблема низких зарплат, безусловно, требует срочных мер, чтобы остановить постоянный отток трудовых ресурсов из Украины.В соседней Польше, самом популярном рынке труда для украинцев, минимальная заработная плата в 2020 году планируется на уровне около 600 евро (662 доллара).

  Что касается пенсий, то перспективы их роста неясны. В следующем году базовая пенсия вырастет всего на 8 процентов, примерно до 70 долларов в месяц, если обменный курс гривны не изменится кардинально. Правительству Зеленского также придется найти деньги для увеличения заработной платы и выплат солдатам, как действующим, так и пенсионерам, а также полицейским, лояльность которых имеет важное значение в случае возможной политической нестабильности.Заработная плата сотрудников полиции и Национальной гвардии увеличится на 10 процентов.

  Экономический путь Зеленского оказался столь же противоречивым, как и его политический путь. Различные обещания — от либертарианских реформ до классического социального популизма — препятствуют реализации любой значимой политики, и от многих несбыточных мечтаний уже пришлось отказаться, таких как программа «Страна в смартфоне», широкомасштабная инициатива по цифровизации.

  Правительство маневрирует, чтобы найти баланс и предотвратить объединение различных общественных недовольств.Зеленский уже встал перед трудным выбором: он может выполнить свои обещания «перезагрузить» Украину только путем непопулярных реформ, которые могут стоить ему заоблачных рейтингов. В качестве альтернативы он мог продолжать полагаться на импровизацию и удачу, а не на осмысленную политику.

  By:

  Реальность и будущее законодательства о конфиденциальности в Украине

  В 2017 году Европейский Союз профинансировал проект «Twinning Ombudsman» с бюджетом в 1,5 миллиона евро, чтобы помочь Украине привести свою систему защиты данных в соответствие с международными и, в частности, европейскими стандартами.В ноябре 2018 года инициатива завершила свою работу. Команда проекта подготовила более десятка рекомендаций и методик для эффективного проведения реформы, но проект законодательного акта так и не был внесен в украинский парламент.

  Вопреки выработке рекомендаций, стадия реализации публично не освещалась, поэтому можно только задаться вопросом, почему проект провалился. Возможно, тогда не было политической воли. К сожалению, спустя два года результаты работы проекта так и не используются.

  Можно считать Украину одним из ведущих аутсорсинговых центров в Восточной Европе, располагающим мощными отделами исследований и разработок и охватывающим все этапы разработки программного обеспечения. Это также родная страна для ряда ведущих мировых стартапов, от Grammarly и Preply до Gitlab и People.ai. Тем не менее, состояние регулирования обработки персональных данных кажется цифровым «диким западом».

  Эта статья была подготовлена ​​украинской неправительственной организацией «Privacy HUB», чтобы объяснить текущее состояние защиты персональных данных в Украине, что можно сделать, чтобы изменить парадигму, и как не потерпеть неудачу в поисках баланса между частными и общественный интерес к инициативам по реформе.

  Обзор действующей законодательной базы : Ключевые моменты

  Украина является членом Совета Европы с 1995 года, поэтому украинское национальное законодательство учитывает разработки и стандарты, разработанные Советом. В частности, в 1997 году Украина ратифицировала Европейскую конвенцию о правах человека. Конвенция 108 была ратифицирована в 2010 году. После ратификации Украина приняла Закон Украины «О защите персональных данных», который в значительной степени основывался на положениях Конвенции 108 с Директивой ЕС о защите данных 1995 года и отражает большинство их положений.

  С тех пор в закон были внесены лишь незначительные изменения, в основном касающиеся регулирующего органа и системы обязательных уведомлений надзорных органов. После реформы ЕС по защите данных в 2016 году трудно утверждать, что Украина предоставляет адекватные гарантии конфиденциальности.

  Орган надзора: Проблемы и трудности

  На сегодняшний день надзор и контроль за защитой данных в Украине осуществляет Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.Комиссар — это не отдельный орган по защите данных, а скорее парламентский омбудсмен, осуществляющий надзор за защитой прав человека в целом.

  В 2019 году журналистская организация «Украинская правда» сделала официальный запрос о составе секретаря уполномоченного и опубликовала полученный ответ. Отдел защиты персональных данных состоял всего из 13 человек, а его бюджет составлял не более 150 000 евро. С населением более 40 миллионов человек отдел из 13 человек не в состоянии должным образом контролировать защиту персональных данных.Например, в 2018 году регулирующий орган Великобритании — Управление комиссара по информации — увеличил штат до 700 человек, чтобы иметь возможность выполнять весь объем работы.

  Другой вопрос: основная роль уполномоченного — осуществлять парламентский контроль. Концепция парламентских омбудсменов означает косвенную зависимость и подотчетность украинскому парламенту, Верховной Раде, как в функциональном, так и в организационном аспектах. В то же время орган, регулирующий неприкосновенность частной жизни, должен нести ответственность за надзор не только за частным, но и за государственным сектором, включая исполнительную, судебную и законодательную ветви власти, поэтому максимально возможная независимость является ключом к деятельности органа.

  Таким образом, текущему обеспечению конфиденциальности в Украине по-прежнему не хватает ресурсов и независимости. Такого же мнения придерживаются и представители Совета Европы, проанализировавшие запланированную реформу защиты данных в Украине в 2018 году. А поскольку в проекте реформы предлагалось оставить комиссара в качестве единственного надзорного органа, представитель Совета Европы выразил обеспокоенность тем, что Украина не воспользовалась возможностью создать независимый и неподчиненный регулирующий орган.

  Мантра согласия

  Согласно законодательству Украины существует шесть правовых оснований для обработки данных. Однако согласие с самого начала понималось неправильно, и на сегодняшний день оно является наиболее широко используемым основанием. Согласие встроено почти во все возможные юридические документы и обычно объединяется с другими положениями, которые противоречат концепции «добровольно предоставленного». Это стало таким большим событием, что ему почти поклоняются. Даже в самых очевидных ситуациях, когда следует использовать «выполнение контракта» или даже «соблюдение юридических обязательств», вы наверняка найдете фразу «Я даю согласие на обработку моих личных данных.”

  Отсутствие руководящих принципов и надлежащего исполнения, которые должны формировать культуру конфиденциальности, привело к распространенному заблуждению, что согласие обеспечивает большую безопасность для поставщиков услуг. В результате игнорируются другие правовые основания, такие как «выполнение контракта» и «законный интерес».

  Обязательное уведомление в надзорный орган

  Еще одна примечательная особенность украинской системы — обязанность контролера уведомлять надзорный орган об обработке.Подобно схеме Директивы 1995 года, украинские контролеры должны уведомлять только об обработке, которая представляет «особые риски» для прав людей. Объем такой обработки в некоторой степени аналогичен определению «особых категорий данных» в Общем регламенте ЕС о защите данных. Помимо статей 9 и 10 GDPR, список действий по обработке, о которых необходимо уведомить, включает обработку данных о местонахождении человека и информацию о любом насилии, совершенном в отношении конкретного человека.

  Согласно обязательству уведомления, контролеры должны представить два документа в надзорный орган. Во-первых, они должны подать уведомление, содержащее подробную информацию о масштабах деятельности по обработке, формирующей риск. Во-вторых, контролеры должны проинформировать о формировании отдела или назначении лица, ответственного за надзор за соблюдением требований защиты данных в организации.

  Международные переводы

  Законодательство Украины признает общий запрет на международную передачу персональных данных в другие страны, если не выполняются определенные условия.Один из критериев аналогичен механизму GDPR. В частности, Украина может признать страны с адекватным уровнем защиты — переводы в такие страны не нуждаются в дополнительных гарантиях. Согласно закону считается, что государства-члены Европейской экономической зоны и страны, подписавшие Конвенцию 108, обеспечивают адекватный уровень защиты. Правительство Украины — Кабинет Министров Украины — может определять другие страны, которые обеспечивают адекватный уровень защиты. Однако с момента принятия закона списка таких стран не было.

  Другой механизм, разрешающий международную передачу данных:

  • Однозначное согласие субъекта данных.
  • Необходимость заключения или исполнения договора.
  • Защита жизненно важных интересов субъекта данных.
  • Защита общественных интересов и установление, исполнение и обеспечение исполнения судебных исков.
  • Гарантия предотвращения вмешательства в личную и семейную жизнь субъекта данных.

  Однако четких указаний по международным переводам в Украине нет.Как видно из приведенных выше примеров, существующая система защиты данных в Украине нуждается в существенном обновлении для соответствия международным стандартам.

  Основания реформы

  Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной

  То, что Украина стремится стать частью ЕС, — это общеизвестный факт. Путь к членству начался в 2014 году, когда Украина и ЕС подписали Соглашение об ассоциации. Европейская интеграция — довольно долгий путь и заключается в проведении различных реформ.Защита персональных данных — одна из таких реформ. Статья 15 соглашения обеспечивает прочную основу для реформы в области защиты персональных данных, вынуждая Украину привести свою систему защиты данных в соответствие с международными и европейскими стандартами.

  Однако сама реформа может оказаться сложной задачей. Продолжаются дискуссии о том, что для принятия закона, подобного GDPR, необходимо внести изменения в Конституцию Украины. Проблема в том, что статья 32 Конституции запрещает обработку конфиденциальных данных человека без предварительного согласия, за исключением случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благополучия и прав человека.Сама Конституция не определяет значение конфиденциальной информации человека. Поэтому некоторые утверждают, что этот термин может включать личные данные. Хотя фраза «дела, определяемые законом» может подразумевать пять юридических оснований, предусмотренных конкретным законодательством о конфиденциальности, тем не менее, дебаты все еще продолжаются.

  Планирует подписать Конвенцию 108+

  Дополнительным драйвером реформы может стать подписание и ратификация модернизированной версии Конвенции 108, Конвенция 108+.Стандарты, закрепленные в обновленном документе, соответствуют основным принципам действующей системы ЕС. Принятие таких международных обязательств может ускорить внесение изменений в национальное законодательство Украины. В настоящее время Украина рассматривает возможность подписания Конвенции 108+, хотя пока нет никаких признаков того, что это произойдет в ближайшее время.

  Стратегия цифровизации Украины

  Активным участником и участником реформы защиты входящих данных является Министерство цифровой трансформации Украины.Мы попросили министра Михаила Федорова поделиться с нами своим видением планов министерства в контексте защиты персональных данных. Ниже приведены некоторые из основных выводов этого разговора.

  • Защита личных данных является приоритетом министерства. Это формирует культуру того, как решать проблему личных данных в соответствии со стандартами ЕС. Например, он выпустил сериал, посвященный конфиденциальности и защите личных данных, с участием сертифицированного профессионала в области конфиденциальности информации.В настоящее время министерство объединило свои усилия с международными партнерами для работы над двумя проектами. Первый — это социальное видео, которое продвигает защиту личных данных, а второй — набор инструментов, который поможет компаниям обеспечить соблюдение требований к защите данных.
  • Каждый проект министерства, включая национальный портал Diia, онлайн-платформу цифровой грамотности Diia. Цифровое образование и приложение Diia.Business проверяются и утверждаются внутренней группой по защите данных.Такие группы состоят из разных профессионалов с разным опытом, которые дополняют защиту данных. Более того, в каждом проекте есть человек, ответственный за защиту данных.
  • Следуя принципу «неприкосновенность частной жизни», министерство активно продвигает конфиденциальность и защиту личных данных, чтобы предотвратить инциденты, связанные с конфиденциальностью, и утечки данных, а не ликвидировать их последствия. В частности, он помогает в улучшении публичных регистров, удалении дублированных или неточных данных, контролирует любые изменения или доступ к регистрам.
  • Министерство цифровой трансформации внедрило внутренние процедуры обработки персональных данных своих сотрудников. Для пользователей его приложения и веб-сайтов существуют уведомления о конфиденциальности. Кроме того, в министерстве действует политика в отношении утечки данных и инцидентов, а также процедуры рассмотрения и принятия проектов. И последнее, но не менее важное: существует особая процедура, запрещающая запуск новых проектов без предварительного аудита защиты данных.
  • Обучение и образование в области защиты данных — обычная практика для служащих министерства.
  • В сотрудничестве с полицией он инициировал расследование чат-ботов, которые продавали личные данные, извлеченные или украденные из другого штата, банковские и коммерческие регистры, и после двух месяцев расследования были арестованы 25 человек, и публичный доступ к чат-боты были отключены.
  • Участвует в координационном комитете по реформе защиты данных и готовит поправки и проекты относительно защиты персональных данных в соответствии с европейскими стандартами.
  • Как видно из комментариев министра, существует движущая сила для укрепления культуры конфиденциальности и регуляторной политики в Украине. Надеюсь, это приведет к более широкому продвижению защиты данных в Украине.
  Прогноз реформ

  Текущие события

  Обычно требуется много времени, прежде чем законопроект становится действительным законодательным актом. В этом Украина ничем не отличается от любой другой страны. В настоящее время рабочий комитет разрабатывает проект нового закона, подобного GDPR.Это не первый комитет, который принял этот вызов. Первоначально комитеты были созданы в конце осени 2019 года, но весной 2020 года были перегруппированы в один комитет, чтобы работа была более быстрой и продуктивной. Официального подтверждения даты выхода проекта нет. Однако есть надежда, что широкой публике он будет представлен к концу осени.

  Необходимость в независимом надзорном органе

  Все еще продолжается дискуссия о том, как должен выглядеть будущий независимый регулирующий орган.Самый простой, но не лучший способ — передать все функции нынешнему регулятору, Уполномоченному Верховной Рады по правам человека. Сторонники сохранения «как есть» утверждают, что создание нового государственного органа требует времени и бюджета. Кроме того, могут возникнуть вопросы, связанные со статусом независимости нового органа, требующие внесения поправок в конституцию.

  К счастью, рабочий комитет недавно признал приоритетность создания независимого регулирующего органа, основное внимание которого будет уделяться защите личных данных.Даже если рабочий комитет решит включить в проект независимый регулирующий орган, остается открытым вопрос: «Какое место будет занимать новый орган в системе органов власти в Украине?» Варианты включают независимый государственный орган, несколько органов или независимое подразделение в структуре правительства Украины.

  Необходимо обучать людей и продвигать культуру

  Из-за короткой истории конфиденциальности в Украине наша страна еще не сформировала сильную культуру конфиденциальности.Однако формирование культуры конфиденциальности — непростая задача, требующая участия многих заинтересованных сторон.

  Большинство заинтересованных сторон не осознали важность конфиденциальности и ценность, которую она приносит. Например, некоторые представители частного сектора сделали публичные заявления против необходимости обновления законодательства о защите персональных данных. Они опасаются, что жесткое регулирование, подобное GDPR, разрушит их бизнес. Как бы спорно это ни звучало, это понятно — в конце концов, частный сектор ЕС разделял те же опасения, когда впервые был введен GDPR.

  Еще одна важная заинтересованная сторона — люди. Народ Украины не понимает важности конфиденциальности и, как следствие, не требует принятия нового закона. Подавляющее большинство людей небрежно делятся своими личными данными с самыми сомнительными контролерами, не задумываясь, и почти ничего не сделают, чтобы попытаться защитить свои права, если что-то пойдет не так. Это серьезная проблема, поскольку данные — это новая «нефть», которой движет современный мир. Если оставить это без должного внимания, это может привести к случаям, подобным пресловутой Cambridge Analytica.С другой стороны, молодое поколение начинает проявлять интерес к вопросам конфиденциальности, хотя впереди еще долгий путь.

  Есть несколько препятствий, которые могут замедлить создание культуры конфиденциальности: опасения по поводу бизнеса, низкий спрос на защиту персональных данных со стороны широкой общественности, что приводит к небольшому предложению.

  Однако все эти проблемы решаемы, поскольку все это вопрос образования. Хорошая новость в том, что процесс обучения налажен. При правильном и систематическом обучении предприятия поймут, что конфиденциальность повышает ценность и является мощным конкурентным преимуществом.Большинство людей осознают, что личные данные могут быть использованы против них, но есть средства защиты. Юристы увидят спрос на защиту персональных данных и пройдут дополнительное обучение, что обеспечит большее предложение на рынке.

  Несмотря на все препятствия и неопределенности, реформа защиты данных кажется жизненно важной и неизбежной для дальнейшей цифровой трансформации Украины. Это поможет открыть массовую украинскую ИТ-сцену для европейского рынка и обеспечить дальнейшую интеграцию в мировую экономику.Более того, не представляется невозможным получить адекватное решение Еврокомиссии, которое сделает Украину еще более привлекательным экономическим партнером.

  Фотография Макса на Unsplash

  Иммиграция из России в Южную Флориду вызвана войной на Украине

  Елена Полякова Анна Байдакова Для Miami Herald

  Посреди Санни-Айлс-Бич в поисках местной русской общины внезапно вижу стол с самоваром — теперь я знаю, что нахожусь в нужном месте.

  Самовар — это традиционный русский кухонный прибор, котел, используемый для приготовления большого количества чая для больших вечеринок и семейных встреч. Здесь он стоит перед магазином, который предлагает широкий выбор российских продуктов: пачки злаков, соусы, консервированные овощи и молочные продукты — продукты, которые можно легко купить в России, но их трудно найти в магазинах. Соединенные Штаты.

  Инна, светловолосая и очень моложавая 32-летняя менеджер российского гастронома «Матрешка », с готовностью соглашается поговорить, но с застенчивой улыбкой отказывается рассказывать какие-либо подробности своей личной истории.Как и многие другие россияне, у которых я пытался взять интервью, она спрашивает, появится ли статья в американских или российских СМИ — последнее из них маловероятно.

  Многие русские иммигранты не хотят, чтобы их истории были известны — некоторые не хотят, чтобы их публиковали в России, другие чувствуют себя неуверенно, потому что еще не получили статуса постоянного жителя США.

  «Есть много богатых россиян. вот — посмотрите на эти небоскребы Трампа », — говорит Инна.

  Да, «Trump Palace» находится прямо через дорогу от этой площади, где находится Матрешка — а это, пожалуй, самая русская площадь в Майами-Дейд, с магазинами и ресторанами национальной кухни, агентствами по недвижимости. принадлежат гражданам России, и их родной язык часто используется в качестве языка для устного обмена.

  Но не только богатые уехали из России в Майами. Множество россиян из среднего класса и белых воротничков.

  В Санни-Айлс можно встретить звезду российской эстрады 90-х и 2000-х годов, а также бывшего повара московского бистро. Поток новых людей в местное русское сообщество значительно вырос за последние два года, когда Украина вступила в войну, а Россия поддержала сепаратистов на востоке Украины, что привело к череде санкций и международной изоляции.

  «Кажется, их прибывают целые самолеты», — говорит Инна. «Многие люди приезжают сюда рожать, потому что дети автоматически становятся гражданами Америки».

  Хотя официальных данных о российских иммигрантах, поселившихся в Южной Флориде, нет, очевидный рост числа бегущих из России и Украины можно частично объяснить тяжелыми временами, в которых две страны оказались с начала украинского кризиса в 2013 году.

  В конце 2013 года начались акции протеста на Майдане в Киеве.В феврале 2014 года украинцы свергли президента Виктора Федоровича Януковича, давнего партнера Кремля. В марте российские войска появились на Крымском полуострове, который быстро стал фактической частью России. Затем пророссийские сепаратистские группы на востоке Украины, вдохновленные смелым шагом в Крыму, противостояли украинской армии в серии кровопролитных боев, опустошивших Донбасс.

  Для России крымский конфликт и война на Украине, которая, как многие полагают, разжигается Кремлем, привели к санкциям и взаимным экспортным эмбарго с Западом, что привело к глубокой рецессии и без того спотыкающейся российской экономики.Кроме того, разногласия с Соединенными Штатами усилили антиамериканскую пропаганду на контролируемых государством телеканалах и, следовательно, создали в обществе атмосферу беспокойства, похожего на холодную войну.

  Елена Полякова, 31-летняя украинская журналистка, которая раньше писала для глянцевых журналов, таких как Cosmopolitan, жила в Киеве, но родилась в Луганске, городе на востоке Украины, который сильно пострадал от войны. Она говорит, что приехала в Соединенные Штаты в 2013 году по личным причинам, а также из опасений, что она больше не в безопасности в Украине.Мать Поляковой остается в Луганске, который сейчас контролируется сепаратистами, а это значит, что никто не может покинуть город. Сейчас Елена ждет собеседования для получения ПМЖ, мечтает о том, чтобы однажды она могла забрать свою маму из руин своей родины.

  Ее переезд в Майами-Дейд был тяжелым. У нее здесь были друзья, но у нее не было работы и юридического статуса, к тому же ее английский был недостаточно хорош. Вскоре, однако, она нашла работу в русскоязычном журнале SociaLite, что позволило ей продолжать делать ту же работу, что и в Украине.

  «У меня не было машины, поэтому я проехала каждую милю этого района на велосипеде», — говорит Полякова, сидя в кафе в Майами-Бич.

  Полякова говорит, что из всех нерусских, которых она знает здесь, с латиноамериканцами, кажется, легче всего иметь дело.

  «Их менталитет в чем-то близок к нашему, вроде« легкие наездники »: обычно все мы надеемся на чистую удачу, и все они примерно mañana . Если вы послушаете, как они говорят хотя бы две секунды, вы обязательно услышите это слово.

  Украинский конфликт, разделивший семьи и дружбу в России, оказал здесь такое же влияние, — говорит Полякова: «Браки рвутся, а дружба прекращается. К счастью, у меня не было такого опыта ».

  «Для многих это оказалось испытанием на вменяемость», — добавляет Виталий, друг Елены, который тоже приехал из Украины пару лет назад. «Внезапно пришла ненависть, предубеждение. Вчера мы были братьями, а сегодня неожиданно выясняется, что мы старые враги ».

  Виталий, 40 лет, раньше возглавлял ИТ-отдел крупной компании в Киеве, говорит он, но отказался сообщить подробности своей эмиграции или свою фамилию.Он объясняет, почему многие русские иммигранты не предают огласке свои истории: «Здесь люди начинают с нуля. В большинстве случаев ни ваше образование, ни опыт работы не помогут. Когда я приехал сюда, мне пришлось выполнять работу, которую я никогда в жизни не делал — не скажу вам, что ».

  Некоторым иммигрантам в последние годы удалось добиться нового успеха.

  51-летний Сергей Кальварский — известный российский телепродюсер и член Академии Российского телевидения, снимавший передачи для ведущих российских телеканалов.Теперь он открывает новое модное предприятие в Дизайнерском районе Майами. Готовый перерезать ленту вместе со своим американским партнером, он держит пальцы скрещенными, но больше не раскрывается.

  Калварский поселился на острове Эллисон в Майами-Бич вместе с семьей в 2013 году после многих отпусков, проведенных здесь.

  «Еще до событий в Крыму я чувствовал, что дела идут не так — было ясно, что те парни у власти постепенно сходят с ума из-за своей власти, и это не закончится хорошо, поэтому мне нужно было переехать сюда легально.Я подал заявку на грин-карту и получил ее », — говорит он.

  «В России я вижу, что даже некоторые из моих близких друзей изменились. Пропаганда, выходящая из каждой дыры, действует даже на здравомыслящих людей. Проблема Украины разделила страну на две части, и люди больше не могут обсуждать ее на человеческом языке. Главное преступление, совершенное этим режимом, состоит в том, что общество стало безнравственным: люди лгут, ненавидят всех, ненавидят друг друга по политическим мотивам. Такой ненависти в воздухе не было даже в аду 90-х, когда были все эти гангстеры.

  Кальварский говорит, что знает некоторых людей аналогичного происхождения, которые недавно покинули Россию по той же причине. «Я рекомендовал своего иммиграционного адвоката более чем десятку человек, и все они получили грин-карты. Кто-то переехал в Нью-Йорк, кто-то в Майами, кто-то в Калифорнию », — говорит он.

  Для Кальварского и его семьи адаптация к новой среде прошла легко. Его сын-подросток первым почувствовал себя здесь как дома. Идея поселиться в Майами возникла после того, как мальчик сказал родителям, что хочет учиться в местной школе, где он уже учился во время летних каникул.Жена Кальварского поступила в медицинский институт с мечтой работать в отделении неотложной помощи. «В этом году она закончила на все пятерки», — с гордостью отмечает муж.

  Калварский говорит, что чувствует себя комфортно в Майами — не только из-за хорошего климата. «Для меня Америка отличается от любой другой страны, потому что здесь каждый город полон сирен, и все спешат на помощь. Я слышу сирены днем ​​и ночью, и для меня это символ Америки ».

  «Я много раз видел, как грязный бомж падает на улице, и тут же к нему бросаются женщины в бриллиантах и ​​с дорогими кошельками, помогают ему подняться», — говорит он.«Для меня это признак здоровой нации, где все готовы помогать друг другу».

  Анна Байдакова, корреспондент «Новой газеты» в Москве, провела две недели в Майами в качестве научного сотрудника Вашингтонского Международного центра журналистов.

  Первоначально эта история была опубликована 7 июня 2016 г. в 18:03.

  Украина — Налогообложение международных руководителей

  Ниже представлена ​​информация о (а) гражданах, которые могут въезжать в Украину без визы, (б) действиях, которые такие граждане могут выполнять в Украине, и (в) максимальной продолжительности их пребывания в Украине.

  а) На основании безвизового режима иностранным лицам разрешен въезд в Украину в качестве туристов или деловых гостей. Для обзора стран / юрисдикций с текущими визовыми требованиями обращайтесь:

  Режим въезда в Украину для иностранных граждан | Министерство иностранных дел Украины (mfa.gov.ua)

  б) В Украине бизнес-посетители могут выполнять действия, которые нельзя рассматривать как работу в интересах украинской компании, т.е.

  • Посещение встреч и переговоров, подготовка предложений по контрактам, подписание контрактов и контроль выполнения контрактов для работодателя за пределами Украины
  • посещение внутренних деловых встреч или обсуждений
  • Посещение или проведение внутренних семинаров или тренингов
  • участие в выставках для презентации и продажи продукции компании, покупка товаров для продажи за пределами страны / юрисдикции
  • тестирование или обучение использованию оборудования и средств, приобретенных работодателем у коммерческой организации за пределами Украины
  • посещение выставки или семинара

  c) Максимальное количество дней, которое бизнес-путешественники могут провести в Украине, ограничено теми же правилами, которые применяются к туристам, имеющим аналогичные национальные паспорта.

  Ниже представлена ​​информация о (а) нормативно-правовой базе для деловых путешественников , являющихся гражданами визы (особенно применимый тип визы), (б) деятельности, которую они могут выполнять в Украине в соответствии с конкретным типом визы, и (в) максимальной продолжительности их пребывания. на Украине.

  Иностранные граждане с визовым режимом, которые намереваются въехать в Украину для ведения бизнеса, должны получить визу типа C или электронную визу .

  Визу типа C необходимо подавать в Посольстве Украины / Визовом центре за рубежом.Виза выдается в случаях, когда иностранец / лицо без гражданства намеревается находиться в Украине до 90 дней в течение каждых 180 дней. Визы типа C выдаются как однократные / двукратные / многократные.

  Электронная виза — это однократная / двукратная виза для деловых, частных или туристических целей, для лечения, культурных, научных, образовательных или спортивных мероприятий, а также для посещения сотрудников СМИ. Электронную визу необходимо подать онлайн, выполнив следующие действия:

  Шаг 1. Зарегистрируйтесь на веб-платформе МИД http: // evisa.mfa.gov.ua

  Шаг 2. Заполните онлайн-заявку

  Шаг 3. Загрузите копии необходимых документов: фотография, паспорт, полис медицинского страхования, подтверждение наличия достаточных средств, любой документ, подтверждающий цель визита (более подробную информацию о подтверждающих документах электронной визы по каждой категории можно найти в разделе «Помощь» »На веб-сайте электронной визы МИД).

  Шаг 4. Оплатите регистрационный взнос онлайн с помощью MasterCard / Visa Card.

  Электронная виза

  — это однократная виза сроком действия до 30 дней.

  Все заявители должны предоставить распечатанные электронные визы (вместе с действующими проездными документами) сотрудникам Государственной пограничной службы Украины при въезде в Украину.

  Ниже представлена ​​информация о процедурах получения вышеуказанных виз и (а) необходимых документов (включая любые требования по легализации или переводу), (б) необходимых шагов, (в) времени обработки и (г) места подачи заявления.

  Визу типа C необходимо подавать в Посольстве Украины / Визовом центре за рубежом.В соответствии с Визовыми правилами Украины все заявители должны предоставить следующие документы для подачи заявления на визу:

  1) паспорт / проездной документ, который должен соответствовать следующим требованиям:

  • действительна не менее 3 месяцев после предполагаемой даты выезда из Украины
  • иметь минимум 2 страницы без виз / отметок / штампов
  • выдавать не более 10 лет

  2) распечатанная и подписанная визовая анкета

  3) 1 фото заявителя (35 * 45 мм)

  4) доказательство того, что заявитель является держателем (или имеет право на получение) действующего медицинского / туристического страхового полиса для покрытия Украины и периода пребывания.Это требование не распространяется на владельцев дипломатических / служебных паспортов

  5) подтверждение наличия достаточных средств для покрытия расходов на пребывание (например, выписка из банковского счета за 2 последних месяца, наличные в украинских гривнах / другой конвертируемой валюте, банковские карты вместе с выписками по текущему / сберегательному счету при условии, что банковские карты можно обналичить в Украине , бронирование гостиницы / жилья, письмо от работодателя / спонсора заявителя, подтверждающее покрытие расходов заявителя в Украине, обратный / транзитный билет и т. д.). Это требование не распространяется на владельцев дипломатических / служебных паспортов

  6) квитанция об уплате визового сбора (если иное не предусмотрено законодательством Украины или международным договором Украины)

  Обратите внимание, что в случаях, когда заявители проживают в стране / юрисдикции, которая отличается от страны / юрисдикции их национальности / гражданства, посольства / консульства Украины за рубежом могут принимать заявления на визу только от заявителей, имеющих действующие документы на временное / постоянное проживание. (долгосрочные визы / вид на жительство или их эквиваленты и т. д.)

  Наряду с вышеупомянутыми документами, заявители должны предоставить как минимум один из следующих документов, подтверждающих цель их запланированного визита в Украину:

  • Пригласительное письмо от юридического лица / компании / организации, зарегистрированного в Украине, на официальном бланке, с указанием номера юридического лица / компании / организации в Едином государственном реестре юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и объединений граждан Украины, регистрационного номера, дата и подпись, ФИО приглашенного лица, информация о его дате и месте рождения, гражданстве, паспортных данных, месте жительства, цели визита, продолжительности предполагаемого визита в Украину, количестве въездов и месте пребывания в Украина, обязательства юридического лица по покрытию расходов, связанных с пребыванием и / или выездом приглашенного лица из Украины.
  • Оригинал нотариально заверенного приглашения от гражданина Украины или иностранца / лица без гражданства, которые на законных основаниях проживают (временно или постоянно) в Украине. Приглашение должно содержать полное имя приглашающего лица, данные его паспорта и разрешения на временное или постоянное проживание (для иностранца / лица без гражданства), адрес и полное имя приглашенного лица, информацию о его дате и месте пребывания. рождение, национальность, паспортные данные, место жительства, цель визита, продолжительность предполагаемого визита в Украину, количество въездов и место пребывания в Украине, обязательства приглашающего лица по покрытию расходов, связанных с пребыванием и / или выездом из Украины.Копии украинского паспорта приглашающего лица (если приглашающее лицо является гражданином Украины) или копии паспорта иностранца / лица без гражданства и его / ее разрешения на временное / постоянное проживание в Украине (если приглашающее лицо является иностранцем / лицом без гражданства) должны быть также предоставляется.
  • Пригласительное письмо, выданное украинским министерством / другими центральными органами исполнительной власти, государственными учреждениями или организациями.
  • Контракт пассажира / грузоперевозчика, а также лицензия соответствующего международного пассажирского / грузового перевозчика.
  • Свидетельство лица украинского происхождения, выданное Украинским национальным комитетом по делам лиц украинского происхождения. Если семья заявителя подает заявление на получение этого типа визы, также должны быть предоставлены документы об их статусе и семейном отношении к заявителю.
  • Доказательство того, что основной целью визита заявителя в Украину является туризм (бронирование гостиницы / жилья, программа пребывания, информация о туре (ах) и сроках тура (а), данные туристического агентства, детали трансфера, информация о достопримечательностях и т. Д.).
  • Пригласительное письмо от украинской больницы / лечебного учреждения.
  • Документ, выданный соответствующей областной / городской государственной администрацией / банком, подтверждающий, что заявитель инвестировал в экономику Украины.
  • Документ (ы), подтверждающий, что заявитель владеет имуществом (недвижимостью), выделенным в Украине.
  • Пригласительное письмо, выданное религиозной организацией в Украине для краткосрочного осуществления миссионерской деятельности, вместе с письмом, выданным Министерством культуры Украины / Департаментом по делам религий соответствующей областной или городской государственной администрации, в зависимости от того, какой орган зарегистрировал религиозную организацию .
  • Письмо иностранного СМИ с просьбой о выдаче визы иностранному корреспонденту / сотруднику СМИ, который намерен приехать в Украину в своем профессиональном качестве.
  • Пригласительное письмо, выданное органами иностранного государства / международными организациями.
  • Приказ Центральной избирательной комиссии Украины о регистрации официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на выборах президента, парламентских выборах, местных выборах и республиканских референдумах.
  • Документ (ы), подтверждающий, что заявитель является супругом, родителем или ребенком гражданина Украины.

  Электронная виза

  Иностранные граждане должны подать заявку на получение электронной визы онлайн за 3 месяца до предполагаемой поездки и не позднее, чем за 10 дней до поездки. В случаях, когда заявитель является несовершеннолетним или недееспособным, заявление на получение электронной визы подается одним из его родителей или другими законными опекунами. На каждого человека подается отдельная заявка на получение электронной визы.

  Чтобы подать заявку на электронную визу, заявители должны предоставить следующие документы:

  1) Заявление на получение электронной визы

  2) фото

  3) сканированных копий:

  • страниц паспорта, содержащих персональные данные
  • действующий полис медицинского страхования с покрытием не менее 30 000 евро (EUR) или его эквивалента в другой валюте
  • документ, подтверждающий наличие достаточных денежных средств для покрытия расходов на предполагаемое пребывание и возвращение в страну происхождения или возможность законного приобретения достаточных денежных средств на территории Украины
  • документ, подтверждающий цель визита (на украинском или английском языках)

  4) документы, подтверждающие наличие достаточных денежных средств:

  • документ, подтверждающий бронирование гостиницы или оплату проживания и питания в Украине
  • договор на туристические услуги (путевка)
  • гарантийное письмо от приглашающей стороны, подтверждающее, что оно берет на себя обязательство оплатить все расходы, связанные с пребыванием заявителя и выездом с территории Украины
  • билет с фиксированной датой для возвращения в страну гражданства или в страну постоянного проживания или в третье государство.

  Документ, подтверждающий деловую цель визита, имеет следующий вид :

  • приглашение от юридического лица, зарегистрированного в Украине, представленное на официальном бланке, содержащее номер, присвоенный в Едином государственном реестре юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных организаций, регистрационный номер, дату и подпись, полное наименование приглашенное лицо, информация об их дате и месте рождения, гражданстве, паспортных данных, месте жительства, цели визита, продолжительности предполагаемого визита в Украину, количестве въездов и месте проживания в Украине, обязательство юридического лица произвести оплату возможно расходы, связанные с пребыванием приглашенного лица или выездом с территории Украины
  • письмо-приглашение от органов государственной власти, государственного учреждения, государственного предприятия, государственной организации
  • документ, подтверждающий иностранные инвестиции в соответствии с законодательством о режиме иностранных инвестиций на территории Украины.

  Документ, подтверждающий туристическую цель посещения:

  • документ, подтверждающий бронирование гостиницы, или
  • договор на туристические услуги (путевка), или
  • документ, подтверждающий получение иностранцем туристических услуг на территории Украины по организации посещения культурных объектов и мест отдыха и т. Д.

  Документ, подтверждающий цель визита СМИ: :

  • письмо иностранного СМИ с просьбой о выдаче визы иностранному корреспонденту / сотруднику СМИ, который намеревается приехать в Украину в своем профессиональном качестве.

  Для въезда и выезда с территории Украины посетитель должен предъявить печатную копию электронной визы вместе с паспортным документом органам Государственной пограничной службы Украины и сохранить ее на весь период пребывания в Украине.

  Виза типа D

  Для получения РВП физическому лицу необходимо подать заявление на получение долгосрочной визы типа D. Заявление на визу необходимо подать в Посольство Украины за рубежом. Как правило, вместе с заявлением и другими необходимыми подтверждающими документами следует также подавать копию или оригинал WP / служебной карты.

  В соответствии с Визовыми правилами Украины все заявители должны предоставить следующие документы для подачи заявления на визу:

  1) паспорт / проездной документ, который должен соответствовать следующим требованиям:

  • действительна не менее 3 месяцев после предполагаемой даты выезда из Украины
  • иметь минимум 2 страницы без виз / отметок / штампов
  • выдавать не более 10 лет

  2) распечатанная и подписанная визовая анкета

  3) 1 фото заявителя (35 * 45 мм)

  4) доказательство того, что заявитель является держателем (или имеет право на получение) действующего медицинского / туристического страхового полиса для покрытия Украины и периода пребывания.

  5) подтверждение наличия достаточных средств для покрытия расходов на пребывание (например, выписка из банка за 2 последних месяца, наличные в украинских гривнах / другой конвертируемой валюте, банковские карты вместе с выпиской по текущему / сберегательному счету при условии, что банковские карты можно обналичить в Украине, бронирование гостиницы / проживания, письмо от работодателя / спонсора заявителя, подтверждающее покрытие расходов заявителя в Украине, обратный / транзитный билет и т. д.). Это требование не распространяется на владельцев дипломатических / служебных паспортов

  6) квитанция об уплате визового сбора (если иное не предусмотрено законодательством Украины или международным договором Украины)

  Обратите внимание, что в случаях, когда заявители проживают в стране / юрисдикции, которая отличается от страны / юрисдикции их национальности / гражданства, посольства / консульства Украины за рубежом могут принимать заявления на визу только от заявителей, имеющих действующие документы на временное / постоянное проживание. (долгосрочные визы / вид на жительство или их эквиваленты и т. д.)

  Наряду с вышеупомянутыми документами, заявители должны предоставить как минимум один из следующих документов, подтверждающих цель их запланированного визита в Украину:

  • Заверенная копия рабочего документа, выданного Украинским государственным центром занятости населения. Иностранцы / лица без гражданства, освобожденные от получения WP для работы в Украине, должны предоставить копию своего трудового договора. Лица украинского происхождения должны предоставить справку о лицах украинского происхождения и копию трудового договора.
  • Копия разрешения на иммиграцию, выданного местным отделением Государственной миграционной службы Украины.
  • Документ (ы), подтверждающий, что заявитель является членом семьи иностранца / лица без гражданства, которому было предоставлено убежище / временная защита в Украине. Сертификаты, выданные зарубежными странами / юрисдикциями, должны быть апостилированы (легализованы), переведены на украинский язык и должным образом заверены.
  • Пригласительное письмо, выпущенное соответствующим украинским государственным органом / юридическим лицом / организацией, которая является получателем в рамках проекта международной технической помощи, и подтверждение регистрации соответствующего проекта международной технической помощи.
  • Пригласительное письмо, выданное религиозной организацией, должным образом зарегистрированной в Украине для долгосрочного осуществления религиозной / миссионерской / канонической деятельности, вместе с письмом, выданным украинскими государственными органами, которые зарегистрировали эту религиозную организацию (например, Министерство культуры / Департамент по делам религий Украины соответствующей областной или городской государственной администрации).
  • Пригласительное письмо, выданное иностранной негосударственной организацией (филиалом / офисом), должным образом зарегистрированной в Украине.
  • Пригласительное письмо от иностранной компании, зарегистрированной в Украине.
  • Пригласительное письмо от филиала иностранного банка, зарегистрированного в Украине.
  • Пригласительное письмо от зарегистрированного в Украине филиала иностранного СМИ с просьбой о выдаче визы сотруднику СМИ.
  • Официальное письмо / устная нота, выданная соответствующими органами иностранного государства / иностранным дипломатическим представительством / международной организацией (офисом) с просьбой о выдаче долгосрочной визы сотруднику представительства / организации (офиса) и членам его / ее семьи.
  • Пригласительное письмо, выданное соответствующими государственными органами Украины, которые реализуют соответствующие культурные, образовательные, научные, спортивные или волонтерские программы, или пригласительное письмо, выпущенное юридическим лицом / учреждением / организацией, привлекающими волонтеров к своей деятельности, вместе с копией этого юридического лица / учреждения / свидетельство о государственной регистрации организации.
  • Документы, подтверждающие, что заявитель является супругом гражданина Украины. Свидетельства о браке, выданные зарубежными странами / юрисдикциями, должны быть апостилированы (легализованы), переведены на украинский язык и должным образом заверены.
  • Документ (ы), подтверждающий, что заявитель является членом семьи иностранца / лица без гражданства, проживающего в Украине на основании разрешения на временное проживание, вместе с копией разрешения на временное проживание этого иностранца / лица без гражданства и доказательством наличия у этого иностранца / лица без гражданства достаточно средств для покрытия расходов заявителя в Украине. Сертификаты, выданные зарубежными странами / юрисдикциями, должны быть апостилированы (легализованы), переведены на украинский язык и должным образом заверены.
  • Документы, определенные подпунктом 4 пункта 12 статьи 5 Закона Украины «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства», подтверждающие, что заявитель является учредителем и / или участником и / или бенефициарным владельцем (осуществляет контроль свыше) юридическое лицо, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных организаций Украины, и что вклад заявителя (или доля иностранного юридического лица — в случаях, когда заявитель является бенефициарным владельцем или осуществляет контроль над иностранное юридическое лицо, которое имеет долю в украинском юридическом лице) в капитале этого юридического лица составляет не менее 100 000 евро по официальному курсу обмена иностранной валюты, установленному Национальным банком Украины на дату осуществления иностранных инвестиций.Документы, выданные зарубежными странами / юрисдикциями, должны быть апостилированы (легализованы), переведены на украинский язык и должным образом заверены.
  • Другие документы (если это предусмотрено международными договорами Украины).

  Существуют ли какие-либо программы безвизового въезда или определенные категории виз для сотрудников службы технической поддержки, находящихся на краткосрочных заданиях?

  % PDF-1.4 % 15533 0 объект > эндобдж xref 15533 145 0000000016 00000 н. 0000011575 00000 п. 0000011822 00000 п. 0000011861 00000 п. 0000013180 00000 п. 0000013231 00000 п. 0000013389 00000 п. 0000013547 00000 п. 0000013690 00000 п. 0000014065 00000 п. 0000014181 00000 п. 0000014307 00000 п. 0000014433 00000 п. 0000014559 00000 п. 0000014685 00000 п. 0000014811 00000 п. 0000014937 00000 п. 0000015064 00000 п. 0000015190 00000 п. 0000015316 00000 п. 0000015442 00000 п. 0000015568 00000 п. 0000015694 00000 п. 0000016005 00000 п. 0000016361 00000 п. 0000016487 00000 п. 0000016613 00000 п. 0000016739 00000 п. 0000016865 00000 п. 0000016991 00000 п. 0000017117 00000 п. 0000017243 00000 п. 0000017361 00000 п. 0000018798 00000 п. 0000019711 00000 п. 0000020766 00000 п. 0000021683 00000 п. 0000021773 00000 п. 0000022320 00000 н. 0000022877 00000 п. 0000022963 00000 п. 0000023565 00000 п. 0000024076 00000 п. 0000024581 00000 п. 0000025198 00000 п. 0000026477 00000 н. 0000028160 00000 п. 0000029677 00000 п. 0000031103 00000 п. 0000035395 00000 п. 0000039728 00000 п. 0000040945 00000 п. 0000041004 00000 п. 0000041123 00000 п. 0000077904 00000 п. 0000114685 00000 н. 0000128504 00000 н. 0000128557 00000 н. 0000128624 00000 н. 0000128739 00000 н. 0000128807 00000 н. 0000128844 00000 н. 0000128924 00000 н. 0000180090 00000 н. 0000180420 00000 н. 0000180492 00000 п. 0000180612 00000 н. 00001

  00000 н. 00001

  00000 н. 0000197081 00000 н. 0000197124 00000 н. 0000230641 00000 п. 0000230684 00000 н. 0000230764 00000 н. 0000231037 00000 н. 0000231117 00000 н. 0000231521 00000 н. 0000231601 00000 н. 0000231959 00000 н. 0000232039 00000 н. 0000232400 00000 н. 0000232480 00000 н. 0000232847 00000 н. 0000232927 00000 н. 0000233293 00000 н. 0000233373 00000 п. 0000233764 00000 н. 0000233844 00000 н. 0000234233 00000 н. 0000234313 00000 п. 0000234713 00000 н. 0000234793 00000 п. 0000235189 00000 п. 0000235269 00000 н. 0000235632 00000 н. 0000235712 00000 н. 0000236101 00000 п. 0000236181 00000 п. 0000236547 00000 н. 0000236627 00000 н. 0000237012 00000 н. 0000237092 00000 н. 0000237487 00000 н. 0000237567 00000 н. 0000237959 00000 н. 0000238039 00000 н. 0000238369 00000 н. 0000238449 00000 н. 0000238769 00000 н. 0000238849 00000 н. 0000239178 00000 н. 0000239258 00000 н. 0000239583 00000 н. 0000239663 00000 н. 0000239993 00000 н. 0000240073 00000 н. 0000240401 00000 п. 0000240481 00000 н. 0000240812 00000 н.

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *